Среща с инвеститорите: Корадо България ще гласува 6-месечен дивидент и разширява германския си пазар

Корадо

Корадо

На 29 март 2018 г. Корадо България проведе среща с инвеститори, на която представи рекордните си финансови резултати за 2017 г., както и плановете занапред.

Дивидентна политика на Корадо България

На 23 май 2018 г. предстои Общо събрание на акционерите на Корадо България, като основна точка от дневния ред ще бъде разпределението на печалбата от 2017 г., съобщи investor.bg. Компанията ще разпредели 72% от печалбата си за дивидент, или 0.26 лева на акция, което на пръв поглед изглежда без промяна спрямо същите 26 ст., които Корадо разпредели от печалбата за 2016 г. Ако се вземе обаче предвид увеличението на акционерния капитал, компанията отчита 50% увеличение на печалбата за акционерите, пише investor.bg.

Акционерите получиха за 2 притежавани акции на Корадо България още 1 допълнителна, в резултат на което общият брой на акциите на дружеството се увеличи от 8.779 милиона на 13.168 милиона.

На срещата с инвеститорите ръководството на компанията не изключи повторение на тази процедура с цел увеличаване на ликвидността на акциите, като обърна внимание на намаляващия процент разпределена печалба и увеличаващия се дивидент в същото време.

Предстои компанията да приеме и решение за разпределяне на 6-месечен дивидент, което ще бъде възможно след гласуване на промени в Устава на дружеството на 23 май. „Това беше една от нашите цели, важна не само за инвеститорите, но и за компанията като цяло. На равнище група ние плащаме дивиденти на тримесечие, но за съжаление, българското законодателство не ни дава това право тук“, каза изпълнителният директор на Корадо Груп Войтех Чамек.

Според неговите очаквания компанията ще влезе в основния индекс на Българската фондова борса – SOFIX, през 2018 г. или през 2019 г., като той допълни, че компанията работи по няколко проекта, които могат да ускорят влизането на дружеството в „клуба на елитните български компании“.

Корадо България с разширяване на германския пазар

Корадо Груп навлиза на нов потенциален пазар – Германия, което ще обвърже основно българското предприятие Корадо България, съобщи на срещата с инвеститорите Войтех Чамек. Чамек определи новия клиент като най-важния проект за компанията през 2018 г. „Уверени сме, че сме спечелили голям клиент, за който ще бъде предназначена продукцията на Корадо България.“

В момента тече процедурата по финализиране на сделката, като се очаква тя вече да бъде факт до месец или два. „Поръчката е обемна, а клиентът взискателен“, заяви Чамек, без да назовава името на новия германски партньор. Той увери, че е позитивно настроен към тази сделка, като основното в нея е изискването за качество и технологичните предизвикателства, които компанията е амбицирана да удовлетвори. „Става дума за вече съществуващ клиент на Корадо България, който изкупува около 15% от целия обем радиатори за баня в последните две години“, разкри Алес Зоухар, директор „Продажби и маркетинг“. Той обяви, че настоящата сделка е за производство на панелни стоманени радиатори, като потвърди, че основната тежест ще пада върху Корадо България.

Втората потенциална цел на компанията за 2018 г. е нов цех за боядисване – инвестиция, която е възможно да се реализира още през тази година, ако бъде намерена най-добрата технология. За момента се обсъжда сътрудничество с голяма компания, която произвежда широка гама продукти за премиум пазари като Великобритания и Германия. Чамек обаче призова за търпение, тъй като въпросът не е само да се „пилеят пари“, а да се намери най-добрата технология.

Корадо запазва позициите си в Европа

Компанията продължава да съсредоточава усилията си в Централна и Западна Европа като основни пазари за своите продукти, поставяйки си за цел да запази позицията си на петия най-голям производител на стоманени радиатори. В същото време от дружеството посочиха, че успяват да запазят продажбите на традиционни си пазари като Румъния, Франция, Унгария, Украйна, Босна и Херцеговина.

Вижте видеа от срещата с инвеститориСайт на Корадо България