Промени в индексите на БФБ-София от 19 март

прогнози БФБ-София

„Неохим“ АД и „М+С Хидравлик“ АД напускат индекса SOFIX, считано от 19 март 2018 г., а „Трейс груп холд“ АД и „Холдинг Варна“ АД се връщат в него, съобщиха investor.bg, цитирайки БФБ-София.

Сега на ход е борсово търгуваният фонд Expat SOFIX ETF, който следва представянето на индекса, защото трябва да продава акциите си в първите две компании и да купува от вторите две дружества.

От БФБ-София също така съобщават, че „Софарма Трейдинг“ АД не влиза в индекса, тъй като заедно с компанията майка „Софарма“ АД минават прага за тежест на една група. Правят се промени и в индексите BGTR30 и BGBX40.

От емисията на BGBX40 се изваждат „Юрий Гагарин“ АД, „Булленд инвестмънтс“ АДСИЦ и „Спарки Елтос“ АД. На тяхно място се добавят „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД, „Топливо“ АД и „Спиди“ АД.

От BGTR30 се изваждат „Кораборемонтен завод Одесос“ АД, „Холдинг Нов Век“ АД и „Регала Инвест“ АД. На тяхно място влизат „Софарма имоти“ АДСИЦ, „Корадо-България“ АД и „Синергон Холдинг“ АД.

Няма промени в състава на индекса BGREIT. Всички гореизброени промени влизат в сила от 19 март 2018 г.

БФБ-София на фона на региона

След като започна годината с ръст от 5,21% през януари, месец по-късно индексът на 15-те най-ликвидни компании SOFIX се понижи с 3,69%, нареждайки се на шесто място по спад сред общо 19 индекса от региона, които Investor.bg следи.

От тях общо 14 индекса от фондовите борси в Централна и Източна Европа записаха понижения през миналия месец, но българският записа един от най-големите спадове.

С най-много отстъпи индексът на варшавската борса – с 6,58%, следван от Босна и Херцеговина (-6,39%), Унгария (-5,17%), Гърция (-4,91%) и Словакия (-4,22%). Именно тези пет индекса отчитат по-голям спад пред родния SOFIX през по-краткия февруари.

Общo пет индекса се повишиха през изминалия месец, но ръстовете бяха значително по-умерени в сравнение с месец по-рано. На първо място е индексът на Украйна с повишение от 3,48%. За сравнение, украинският борсов измерител беше на седмо място през януари с ръст от 6,41%.

Повишения записват още индексите на Естония, Казахстан, Румъния и Русия. Въпреки понижението през февруари SOFIX записва ръст от 1,33% от началото на годината, отбелязват от investor.bg.