Корадо България с 63% ръст на печалбата преди данъци за 2017 г.

Войтех Чамек, главен изпълнителен директор на Корадо Груп (снимка: Капитал)

Войтех Чамек, главен изпълнителен директор на Корадо Груп (снимка: Капитал)

Българският производител на радиатори „Корадо България“, който тази година ще отбележи 50 години от създаването си и 20 години от дейността си като част от чешката Корадо Груп, отново отчита върхови резултати. Предварителният финансов отчет на компанията за 2017 г. показва, че дружеството е постигнало 63% ръст на печалбата преди данъчно облагане, 30% увеличение на продажбите и 14% повече продадени броя радиатори в сравнение с 2016 г.

С печалба от 5.311 млн. лева и продажби в размер на 42.630 млн. лева, изминалата 2017 г. заема първо място по финансови резултати на годишна база в историята на дружеството.

Отлични резултати за Корадо България въпреки конюнктурата

По този повод от Корадо Груп, мажоритарен собственик на „Корадо България“, заявиха, че са много доволни от представянето на българското предприятие. За пореден път то потвърди своята дългосрочна жизнеспособност и все по-голямо значение за групата, заяви главният изпълнителен директор на чешката компания майка Войтех Чамек.

Той обърна внимание и на факта, че отличните резултати на „Корадо България“ са постигнати въпреки покачващите се през последните години цени на стоманата. За сравнение този фактор се е отразил по-сериозно на групата като цяло и тя е завършила 2017 г. с резултати, които са по-ниски от тези през 2016 година.

Г-н Чамек припомни също, че през изминалата година „Корадо България“ бе една от най-силно представящите се компании на Българската фондова борса. Осъществени бяха важни стъпки като влизането в премиум сегмента на борсата и сключването на договор за маркет мейкърство с „Елана Трейдинг“. За последните 3 години цените на акциите на българското дружество нарастнаха 4.2* пъти. На 29 януари т.г. те се търгуваха за 7.70 лева за ценна книга.

*Заедно с допълнително разпределените акции през август 2017 г.

Финансови резултати по години

2015 2016 2017 2016/2017
Продажби (хил. лв.) 27 629 32 761 42 630 30%
Печалба преди облагане (млн. лв.) 2,151 3,253 5,311 63%
Продажби (хил. бр.) 404 486 556 14%

Интернет сайт на Корадо България