ЕЛАНА Трейдинг с поредна годишна награда от Българска фондова борса

Наградата на ЕЛАНА Трейдинг бе приета от Димитър Георгиев, ръководител „Финансови пазари“ на ЕЛАНА Трейдинг. (Снимки: БФБ-София)

Наградата на ЕЛАНА Трейдинг бе приета от Димитър Георгиев, ръководител „Финансови пазари“ на ЕЛАНА Трейдинг. (Снимки: БФБ-София)

На годишната церемония за отбелязване на постиженията на Българска фондова борса през 2017 г., ЕЛАНА Трейдинг бе отличен за поредна година за реализиран брой сделки на пазара. Посредникът се нареди традиционно на второ място в категорията след Карол Финанс и следван от Бенчмарк Финанс.

Призове за най-голям оборот получиха Реал Финанс, ПФБК и Евро-Финанс.

Награда за емитент с най-голям принос към капиталовия пазар получи Експат Асет Мениджмънт, които през годината листнаха Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF на борсата във Франкфурт и създадоха още четири борсово търгувани фонда, свързани с основните индекси в Румъния, Полша, Чехия и Гърция.

Награда за личност, допринесла към развитието на капиталовия пазар, получи за поредна година депутата Делян Добрев.

Bloomberg TV България е медията, която бе отличена за отразяване на капиталовия пазар.

Успешна година за българския капиталов пазар

Оборотът на БФБ-София регистрира ръст от 70% за 2017 г., а основният индекс завърши годината с 15.52% покачване. По данните, представени от Иван Такев, изпълнителен директор на Българска фондова борса, най-силното представяне на пазара е през август, когато SOFIX достига връх от 720 пункта, а оборотът надвишава 200 млн. лв. Макар да не станахме свидетели на големи IPO, все пак набраният капитал през борсата за 2017 г. е 222.9 млн. лв.

Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София, отбеляза новите проекти през изминалата година, които вече оказват ефекта си за придвижване на пазара напред. Това беше стартът на търговията с български ДЦК на борсата и новите борсово търгувани фондове, създадени от Експат Асет Мениджмънт. Големански отбеляза, че с новопридобитото членство на Централния депозитар в ECPOT, вече всички посредници ще могат да търгуват с ДЦК.

Пробвайте безплатно и без риск търговия с български акции с демо регистрация в ELANA BG Trader