Проспектът за увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит е одобрен

ЕЛАНА Агрокредит

Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспекта за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от ЕЛАНА Агрокредит в резултат на планирано увеличаване на капитала. Това стана на заседание на КФН на 22 декември 2017 г.

На 20 ноември 2017 г. ЕЛАНА Агрокредит внесе за одобрение проспект за увеличение на капитала през 2018 г. По-рано през месеца Съветът на директорите на дружеството реши да увеличи капитала чрез издаване на 18.9 млн. нови акции с емисионна цена от 1.1 лв., като увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани поне 10 млн. акции.

ЕЛАНА Агрокредит ще стартира увеличението през пролетта

В интервю за Капитал в края на ноември 2017 г., Георги Георгиев, прокурист на ЕЛАНА Агрокредит, обясни, че увеличението на капитала ще се планира след разпределянето на годишния дивидент от печалбата за 2017 г.

„Компанията винаги е следвала принципа, че първо трябва да раздаде дивидента за текущата година на настоящите акционери и чак тогава да прави увеличението. Ще се опитаме това да стане максимално бързо през годината на увеличение, за да можем да получим по-рано набраните средства, да инвестираме възможно най-голяма част от парите в нови сделки и респективно да постигнем и максимално висока доходност за нашите акционери“ – казва Георгиев.

Планирането на Общото събрание на акционерите зависи от изготвяне и заверка от одитор на годишните финансови отчети, поради което най-реалистично е да се очаква публичното предлагане на стартира през март, а записването на новите акции да е след Великден, т.е. в средата на април.

Последни резултати за дейността

От началото на бизнеса в средата на 2013 г. до края на ноември 2017 г. дружеството е инвестирало общо 59.4 млн. лв. в договори за лизинг за земеделска земя. Само през ноември са финансирани сделки на стойност близо 2 млн. лв.

Отделно компанията е отпуснала кредити на свои лизингополучатели на обща стойност близо 7 млн. лв.

Повече за плановете за 2018 г. от Георги Георгиев, прокурист на ЕЛАНА Агрокредит

Бюлетин на инвеститора за ноември 2017 г.

Анализи на публични компании от ЕЛАНА Трейдинг