ЕЛАНА Агрокредит ще стартира увеличението на капитала след раздаване на годишния дивидент

Георги Георгиев, прокурист, ЕЛАНА Агрокредит

Георги Георгиев, прокурист, ЕЛАНА Агрокредит

На 20 ноември 2017 г. ЕЛАНА Агрокредит внесе за одобрение в Комисията за финансов надзор проспект за планираното увеличение на капитала през 2018 г. По-рано през месеца Съветът на директорите на дружеството реши да увеличи капитала чрез издаване на 18.9 млн. нови акции с емисионна цена от 1.1 лв., като увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани поне 10 млн. акции.

Георги Георгиев, прокурист на ЕЛАНА Агрокредит, коментира за в. Капитал механизма на финансиране на дружеството: „Набраните средства от увеличението на капитала ще бъдат използвани за развитие на основната дейност на дружеството. През 2018 г. сме и в последната година от 3-годишните цикли, които следваме. Съгласно устава ни имаме право да ползваме дългово финансиране в размер, 2 пъти по-голям от нашия капитал. Затова сме заложили, че една година се финансираме с набрания капитал, а следващите две използваме заемно финансиране – банкови заеми, облигации. Тъй като през 2015 г. беше предното увеличение, логично сме планирали предстоящото през 2018 г.“

Кога се планира увеличението на капитала

Георгиев обърна внимание относно планирането на процеса на увеличение на капитала, че компанията винаги е следвала принципа, че първо трябва да раздаде дивидента за текущата година на настоящите акционери и чак тогава да прави увеличението. „Ще се опитаме това да стане максимално бързо през годината на увеличение, за да можем да получим по-рано набраните средства, да инвестираме възможно най-голяма част от парите в нови сделки и респективно да постигнем и максимално висока доходност за нашите акционери. Имайки предвид, че провеждане на общото събрание на акционерите зависи от изготвяне и заверка от одитор на годишните финансови отчети, реалистично е да се очаква самото увеличение да започне някъде през март, а записването на новите акции ще е след Великден, т.е. средата на април“, обясни Георгиев.

Как ще се развива пазарът на земеделска земя

На въпроса за перспективите пред пазара на земеделска земя, Георги Георгиев коментира, че той вече е навлязъл в един нормален ритъм.

„Ясно е, че вече трудно можем да говорим за сделки от порядъка на 1 млн. и повече дка годишно. Що се отнася до лизинга – при нас по-скоро не говорим за продажби, а за покупки. Лизингът на земя е една специфична услуга, която дава възможност на земеделските производители да си купят повече земя с парите, които имат в момента. Ще Ви дам следния пример: ако участвате в лизинга с 20% самоучастие (това е средният размер на пазара), то реално можете да си закупите 5 пъти повече земя, отколкото бихте си купили с парите, които имате за инвестиции. При това ще си закупите земята на цената, която е в момента и ще заплащате именно тази цена. Имайки предвид, че цените на нашите земи са все още доста под средните в Европа, то твърде вероятно е да спечелите от ръста на земята, а да не говорим, че по този начин вече печелите и поради факта, че не заплащате рента за ползването на тази земя. За това смятам, че лизингът на земя е една услуга, която тепърва ще продължи да се развива и ще има все по-голям пазарен дял в сферата на финансирането на покупките на земеделски земи“ – поясни Георгиев.

Цялата статия във в. Капитал

Сайт на ЕЛАНА Агрокредит