ДЦК ще се търгуват на БФБ-София от октомври

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Българска фондова борса-София (БФБ-София) получи одобрение от Комисия за финансов надзор (КФН) на Правилата за регистрация и търговия на държавни ценни книжа. От борсовия оператор обявиха, че това е важна стъпка от съвместните усилия на Фондовата борса, Централен депозитар, Министерство на финансите и Българска народна банка (БНБ) за създаване на регулиран вторичен пазар за държавен вътрешен дълг в рамките на пазарите, организирани от БФБ.

„Убедени сме, че с добавянето на ДЦК ще обогатим палитрата от финансови инструменти, които се търгуват на Борсата и ще я направим още по-атрактивна за инвеститорите. Този приоритет си поставихме в Стратегията за развитие на капиталовия пазар и ние работим активно това да стане факт съвсем скоро.“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София.

Очаква се до 30 септември да има изградена функционираща връзка между БФБ-София и БНБ, и търговията с ДЦК да започне да се извършва и на регулиран пазар.

Други проекти на БФБ-София

Като част от стратегията за развитие на пазара се очаква в следващите месеци да бъде реализиран достъпът на чуждестранни акции на нашия пазар.

Мерките включват още изграждане на инфраструктура за пазар на финансови деривати, както и създаване на единна система за заемане на финансови инструменти (landing pool). Проектът е свързан с изграждане на единна система за заемане на финансови инструменти, която да позволи реализирането на сетълмента при продажби „на късо“, както и гарантирането на сетълмента при липса на финансови инструменти. Срокът за реализация е 2017 г.

Планира се активизиране на акциите, придобити в резултат от масовата приватизация, намиращи се в „спящи“, неактивни сметки, което също е част от мерките за съживяване на търговията.

Изпълнение на стратегията за развитие на капиталовия пазар

Подробно за проекта за търговията с ДЦК на БФБ-София – в интервюто на Васил Големански, изпълнителен директор на борсовия оператор, за Bloomberg TV България