Първа инвестиционна банка търси стратегически партньори за разрастване на бизнеса

Първа инвестиционна банка е ангажирала Citigroup Global Markets Limited за финансов съветник при стратегическото й разрастване в банкирането на дребно и във финансирането на малките и средните предприятия, се казва в съобщение на банката до Комисията за финансов надзор и до борсата.

Банката разглежда няколко стратегически възможности – стратегически партньорства или консолидация, привличане на нови ключови инвеститори и емитиране на нов капитал за финансиране на бъдещия й растеж, се казва в съобщението.

Първа инвестиционна банка е ангажирала Citigroup Global Markets Limited за финансов съветник при стратегическото й разрастване в банкирането на дребно и във финансирането на малките и средните предприятия – съобщи банката до Комисията за финансов надзор и до борсата, цитирано от dnevnik.bg.

В съобщението се казва, че Първа инвестиционна банка разглежда няколко стратегически възможности – стратегически партньорства или консолидация, привличане на нови ключови инвеститори и емитиране на нов капитал за финансиране на бъдещия й растеж. „Всяка от изброените възможности би подкрепила стратегията за развитие на банката, която акцентира върху разрастване в секторите банкиране на дребно и малки и средни предприятия“ – цитира медията съобщението.

Прегледът на активите на Първа инвестиционна банка

Изданието припомня, че при проверката на активите миналата година Първа инвестиционна банка беше един от двата участника с най-драстично преизчислени базови показатели. Най-важният от тях – капиталът от първи ред (CET1), беше поправен от 11.3% на 5%, или само с половин процентен пункт над абсолютния регулаторен минимум, при който БНБ трябва да премине към план за преструктуриране. Почти двойно се сви и общата капиталова адекватност – от 14.7% беше преизчислена на 8.7% при изискуема 8%, или пак на косъм от абсолютния минимум, допълва dnevnik.bg.

Резултатите на банката

Общото събрание на акционерите на банката е насрочено за 29 май 2017 г. В материалите към дневния ред е посочено, че целта е печалбата от тази година да се включи в базовия собствен капитал от първи ред на банката.

За миналата година чистата печалба на банката е в размер на 90.2 млн. лв. (при 12.5 млн. лв. печалба за предходната година), писа „Капитал“ преди дни. Изданието обръща внимание, че в доклада за дейността на банката към материалите за общото събрание се посочва, че за този финансов резултат допринасят „по-високите приходи от основна дейност, в това число лихви, такси и комисиони, и търговски операции“. Първа инвестиционна банка, която беше една от скъпо финансиращите се банки на пазара, през миналата година успя да се възползва от спада на лихвите по депозити и да подобри чувствително маржовете си. Отделно през миналата година банката получи и близо 25 млн. лв. еднократен приход благодарение на сделката, с която Visa Inc изкупи Visa Europe от европейските банки членки на картовия оператор.

Собственост

Към 31 декември 2016 г. основни акционери в ПИБ са Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, притежаващи по 42.5% от капитала й. Останалите 15% от банката се търгуват на борсата.

Актуални анализи на публични компании от ЕЛАНА Трейдинг