ЕЛАНА Агрокредит влезе в индекса BGTR30

ЕЛАНА Агрокредит

ЕЛАНА Агрокредит

От 10 март 2017 г. Съветът на директорите на БФБ-София преизчисли индексите на Българска фондова борса-София и вследствие на това ЕЛАНА Агрокредит влезе в индекса на тридесетте най-ликвидни публични компании BGTR30.

BGTR30 е индекс, базиран на промяната на цените на 30 емисии ликвидни обикновени акции. Критериите, по които се класират емисиите са: пазарна капитализация, брой сделки за последната 1 година, оборот за последната 1 година и фрий-флоут.

Над 48.5 млн. инвестиции в земеделска земя

Към края на февруари 2017 г. ЕЛАНА Агрокредит има сключени над 1 900 сделки с недвижими имоти в изпълнение на договори за финансов лизинг, при които са закупени близо 8 800 земеделски имота за клиенти с обща площ над 61 000 декара.

От началото на оперативната дейност на дружеството през май 2013 г. до края на февруари 2017 г. то е инвестирало 48.5 млн. лв. в покупка на земи за финансов лизинг на фермери. От 1 октомври 2016 г. до края на февруари са предоставени над 5.3 млн. лв. кредити за оборотни средства за стопанската 2016/2017 г. на клиенти по договори за лизинг.

346 дружества и земеделски производители са получили финансиране по договори за финансов лизинг за последните 3.5 години.

Успешно събиране на вземанията

Към края февруари 2017 г. 98.63% от вземанията по финансов лизинг за 2016 г. са събрани, като 261 от 265 клиента са погасили вноските си в пълен размер. Голяма част от имотите на неплатилите клиенти са вече продадени, което ще донесе допълнителна печалба за акционерите.

ЕЛАНА Агрокредит за инвеститорите

Още след първата си година на оперативна дейност ЕЛАНА Агрокредит донесе 5.9% дивидентна доходност за акционерите си, а от печалбата от 2015 г. дивидентът възлиза на 4,924 лв. на акция.
Акциите на ЕЛАНА Агрокредит се търгуваха на 1.42 лв. към 8 март 2017 г., като най-високата цена тази година е постигната на 22 февруари – 1.47 лв.

Дългово финансиране през 2016 г.

През септември 2016 г. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) отново отпусна кредит на ЕЛАНА Агрокредит. Кредитът е от 5 млн. евро за изпълнение на основната дейност на дружеството – финансиране чрез финансов лизинг на покупката на земеделска земя от българските фермери, както и предоставяне на оборотни кредити. Заемът е за срок от 8 години, като се разпределя на два транша по 2.5 млн. евро. Лихвените условия са 3-месечен Euribor плюс 2.75%.

Предишният заем от ЕБВР за ЕЛАНА Агрокредит беше получен през април 2014 г. и отново беше на стойност 5 млн. евро, които бяха успешно инвестирани още в началото на 2016 г. През април 2016 г. ЕЛАНА Агрокредит сключи също договори за кредити със Societe Generale – Експресбанк, които осигуряват финансиране за договори за финансов лизинг върху земеделска земя на обща стойност 10 млн. лв., като същите вече са напълно усвоени и инвестирани.

Сайт на ЕЛАНА Агрокредит