Прогнозите на Монбат предвиждат двойна печалба след 5 години

Монбат

Монбат

Публикувани бяха на 6 март 2017 г. прогнозите на Монбат за развитие до 2021 година, според които компанията предвижда да достигне в края на периода нетна печалба от 37,7 млн. евро – почти двойно увеличение спрямо печалбата от 14,6 млн. евро за 2016 г.

Според прогнозите на Монбат приходите от продажбите ще се повишават с 61,5% до 216,4 млн. лв., а нетният марж на печалбата до 17% през 2021 г. спрямо 11% за 2016 г.

Планът до 2021 г. се основава на цена на оловото от 2 000 евро на тон. Кумулативният индекс на растеж, идващ от органични продажби, се прогнозира да е на ниво 26%, но ще доведе до ръст с 45% на EBITDA (печалбата преди лихви и данъци). Останалият ръст ще се дължи на предвидено разширение на бизнеса и продуктово разнообразие.

Прогнозата за EBITDA през 2021 г. е 49,2 млн. евро при дял на EBITDA от продажбите от 23%. За сравнение, през 2016 г. EBITDA е 24,6 млн. евро, а маржът 18%.

Прогнозите на Монбат за 2017 г.

За 2017 г. Монбат очаква повишение на приходите с 18,3% до 151,6 млн. евро, ръст на нетната печалба с 14,4% до 16,6 млн. евро, както и увеличение на EBITDA с 10% до 26,5 млн. лв. Продаденият брой батерии се предвижда да отчете ръст с 4,69% до 3 042 677 броя през 2017 г.

Прогнозите на Монбат се базират на хибридна стратегия за растеж

В следващите пет години Монбат ще навлезе на целеви пазари чрез хибридна стратегия за растеж (чрез производство и дистрибуция), както и създаване на предпоставки за специализиране в три категории: рециклиране, нови технологии за производство на батерии и повишаване броя на продуктовите и технологични решения в областта на енергийно управление.

Групата на Монбат ще използва своята финансова сила и отлични връзки с клиенти в 64 държави, за да обогати портфолиото си от продукти и услуги и да отговаря на новопоявяващите се тенденции в батерийната индустрия.

През ноември 2016 г. Монбат учреди дъщерното Монбат Ню Пауър АД, с което ще отговори на нарастващата тенденция за използване на алтернативни източници на енергия.

На борсата

За последните 12 месеца акциите на Монбат поскъпват с 39,12% до 10,1 лв. за акция. Компанията е с 393,9 млн. лв. пазарна капитализация.

Документът, публикуван от Монбат

Вижте повече в анализите на ЕЛАНА Трейдинг