Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF вече е регистриран за търговия на Лондонската борса

London Stock Exchange

Борсово търгуваният фонд Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е получил на 22 февруари регистрация от британския финансов регулатор Financial Conduct Authority (FCA) за предлагане на пазара във Великобритания, съобщиха от фонда за медиите.

Това е първата регистрация за предлагане на чужд пазар на лицензиран от българската Комисия за финансов надзор инструмент.

Следва процедура по технически листинг на инструмента за търговия на регулиран пазар в сегмента за борсово търгувани фондове на London Stock Exchange.

SOFIX UCITS ETF – вече с интерес от чуждестранни инвеститори

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF обяви на 20 февруари 2017 г. за получена поръчка на първичен пазар от чуждестранен институционален инвеститор за издаване на 1 млн. нови дяла. С нетни приходи от 830 000 лв. Активите на фонда достигнаха над 27 милиона лева.

Крослистването на фонда на Лондонската борса има за цел да улесни достъпа на чуждестранни инвеститори до българската борса, казват от Експат. Целта е Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF да се превърне в трансмисията за по-големи капиталови потоци от инвеститори от цял свят към българския капиталов пазар, допълват от управляващото дружество.

„Когато един чужд инвеститор реши да инвестира в малка държава като България, най-лесният и евтин начин е да го направи през пасивен ETF, който се търгува на голям чужд пазар. Ако трябва да търгува през БФБ и да търси партньори за това у нас, вероятно би се отказал“, заяви през януари в интервю за Investor.bg Мария Бойчинова, главен финансов анализатор и член на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт.

Маркет-мейкъри

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF стартира търговия на БФБ на 27 септември 2016 г. ЕЛАНА Трейдинг е един от трите маркет-мейкъра на фонда. Другите са Бенчмарк Финанс и ПФБК.

Задълженията на маркет-мейкърите са да обезпечават минимална ликвидност по позицията чрез свои средства. Трите посредника трябва да поддържт оферти „купува“ и „продава“ с минимални суми от 2 500 лв. на котировка. Максималният спред на котировките на маркет-мейкъра следва да е 5%.

Същият ангажимент ЕЛАНА Трейдинг изпълнява за позицията на Сирма Груп Холдинг.