ЕЛАНА Агрокредит гласува дивидент в размер на 0.04924 лв.

ЕЛАНА Агрокредит

На проведеното Общо събрание на акционерите на 30 юни 2016 г. бяха представени 93.20% от капитала на ЕЛАНА Агрокредит. Акционерите на компанията приеха предложението на Съвета на директорите финансовият резултат за 2015 г. от 1 034 213.59 лв. да бъде разпределен като дивидент след попълване на Фонд „Резервен“ с 10% от него. Така дружеството ще раздаде дивидент в размер на 0,04924 лева за акция, което представлява доходност от 4.1% по настоящи пазарни цени за инвеститорите.

Вижте всички документи от ОСА от 30 юни 2016 г.

Вече над 30 млн. лв. инвестиция в покупки на земеделска земя

В края на месец април 2016 г. ЕЛАНА Агрокредит има вече инвестирани над 30 млн. лв. в договори на земеделци за финансов лизинг върху земеделска земя. С тези средства са финансирани над 6000 имота в 23 области в страната.

От 2015 г. компанията предлага вече и кредити за оборотни средства на сключилите договори за финансов лизинг. Към края на април 2016 г. вече са отпуснати над 2.6 млн. лв. кредити на земеделци.

Вижте месечния Бюлетин на инвеститора на ЕЛАНА Агрокредит