Сирма Груп Холдинг очаква 100% ръст на нетната печалба за 2016 г.

Ръководството на Сирма Груп Холдинг

В проведената онлайн среща за инвеститори с ръководството на Сирма Груп Холдинг на 8 март 2016 г. бяха представени финансовите резултати на компанията за четвърто тримесечие на 2015 г., както и целите, и плановете за 2016 г. Представянето направиха Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор, и Радка Пенева, финансов директор.

Консолидираните финансови данни за 2015 г. показаха 21.11% ръст на приходите от продажби за холдинга. Но поради увеличените разходи за разрастване на дейността, компанията показва намаление на EBITDA и нетната печалба.

Заложени сериозни цели за 2016 г.

Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг, посочи, че ръководството си поставя за цел през 2016 г. 100% увеличение на нетната печалба и 25% ръст на приходите от продажби. Ръководството очаква 30% ръст на EBITDA в края на настоящата година.

Експанзия в САЩ

Основна посока е развитието на производствения и търговския капацитет по посока на експанзия в САЩ и на пазарите в Западна Европа. Алексиев обясни, че един от основателите на Сирма – Явор Джонев – ще бъде в САЩ в следващите две години като ръководител на новото дружество, което ще бъде огледално на структурата на холдинга в България.

Цветан Алексиев обеща дивиденти

На въпрос на инвеститор кога може да се очакват първите дивиденти, Цветан Алексиев поясни, че тази година дъщерните компании разпределят дивидент към холдинга, който отива във формирането на неговата печалба. Така че първият дивидент би следвало да се разпредели вследствие на резултатите от 2016 г., добави той.

Вижте записа на онлайн срещата с подробна отчетност за Q4 2015 и планове за 2016 г.

Всички финансови отчети на Сирма Груп Холдинг