ЕЛАНА Трейдинг е Най-добър инвестиционен посредник за 2015 г.

Най-добър инвестиционен посредник

В годишната класация на в. Банкер за българските инвестиционни посредници ЕЛАНА Трейдинг отново излезе на челно място, като бе обявен за Най-добър инвестиционен посредник на 2015 г.

Тази позиция ЕЛАНА Трейдинг задържа вече трета поредна година, като се класира на първо място в класацията на финансовия седмичник също и за 2014, 2013 г. и 2010 г.

Най-добър инвестиционен посредник: Топ 5

Годишната класация за 2015 г. се изчислява по данни за дейността на инвестиционните посредници за периода от 1 октомври 2014 г. до 30 септември 2015 г. ЕЛАНА Трейдинг оглави класацията с общо 33 точки, следван от Карол Финанс с 31 точки, Капман (27 точки), ПФБК и Бенчмарк Финанс с 23 точки.

Данни за периода

За периода, в който се изчисляват данните за годишната класация, ЕЛАНА Трейдинг има 67 853 480 лв. оборот на БФБ, с 16 611 сделки. Компанията има общо 1653 клиенти на платформата ELANA BG Trader към 30 септември 2015 г.

За периода отдел „Инвестиционно банкиране“ на посредника е осъществил успешното увеличение на капитала на ЕЛАНА Агрокредит, в рамките на което бяха привлечени 14 млн. лв.; две търговия предложения (на Арома АД и Момина крепост АД); вливането на Българска роза – Севтополис АД в Софарма АД, както и вливането на Момина крепост АД в Софарма АД, а също бе стартирано най-голямото първично публично предлагане от 2008 г. насам – това на Сирма Груп Холдинг, което завърши успешно през октомври.

Информация от в. Банкер

Всички награди и постижения на ЕЛАНА Трейдинг