От утре, 16 септември, се приемат поръчки за участие в IPO-то на Сирма Груп Холдинг

Сирма Груп Холдинг

Сирма Груп Холдинг

От 16 септември, сряда, започва приемането на поръчки за акции от първичното публично предлагане на Сирма Груп Холдинг, което ще продължи до 15 октомври включително. Заявки за участие се подават при лицензиран инвестиционен посредник всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.

Мениджърът на емисията ЕЛАНА Трейдинг ще обедини всички заявки от посредниците, за да направи списъка с разпределение, на базата на който ще се определи цената на IPO-то. На заявки от клиенти на ЕЛАНА Трейдинг посредникът няма да начислява комисиони.

Поръчките се подават в обявения ценови диапазон от 1.20 лв. – 1.65 лв. за акция.

Желаещите да участват, могат да подават два вида поръчки – лимитирани и пазарни.

При лимитираната поръчка се заявява записване на акции за точно определена цена в диапазона. При пазарната поръчка се заявява общ брой акции или обща сума за записване на книжата.

Ако броят акции, които са заявени за записване до 15 октомври, надвишава 16 милиона предложени нови книжа, това би представлявало презаписване, при което ще се включи допълнителен брой от съществуващите 2 491 858 акции, като акционерите на Сирма имат право да продадат до 5% от своите акции.

При случай на презаписване, разпределението и цената ще бъдат обявени на 27 октомври 2015 г.

Списъкът с разпределение на акциите ще се изготви на базата на описаната в проспекта методология. Поръчките ще бъдат разпределени пропорционално и всички инвеститори ще бъдат с равни права.

Вижте какво казаха Цветан Алексиев, CEO на Сирма Груп Холдинг, и Мирослав Стоянов, директор „Инвестиционно банкиране“, ЕЛАНА Трейдинг за предлагането по телевизия Bulgaria On Air

Всички документи за IPO-то на Сирма Груп Холдинг