ЕЛАНА Трейдинг с две годишни награди от Българска фондова борса

Radoslava Maslarska, ELANA Trading

Radoslava Maslarska, Chairperson of the Board of ELANA Trading

Награда за най-значим принос за развитието на капиталовия пазар през 2014 г. получи ЕЛАНА Трейдинг на традиционната церемония за връчване на годишните награди на Българска фондова борса за най-активните инвестиционни посредници и емитенти. Призът отбеляза работата на инвестиционния посредник по най-голямото увеличение на капитала през годината, това на Спиди АД, в рамките на което бяха привлечени 20.45 млн. лв.

ЕЛАНА Трейдинг получи и втора традиционна награда за инвестиционен посредник с най-голям брой сделки – компанията се класира по резултати на второ място сред 61 посредника.

Камен Колчев, главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг, прие наградата за най-значим принос към капиталовия пазар от Георги Български, член на Съвета на директорите на Българска фондова борса и коментира, че пазарът няма да спре да се развива и през 2015 г. въпреки опасенията за негативен ефект от евентуално въвеждане на промени при пенсионните фондове. ЕЛАНА Трейдинг вече има планирани няколко проекта, като първият от тях ще бъде увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит, което ще се проведе в първото тримесечие на годината.

Призът за второто място по най-голям брой сделки на БФБ-София беше връчен на Радослава Масларска, Председател на СД на ЕЛАНА Трейдинг, от Владимир Савов, Заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

Над 30 хил. сделки има реализирани инвестиционният посредник за 2014 г., като отбелязва 58% ръст в броя им спрямо 2013 г. „2014-та е година на силен растеж за ЕЛАНА Трейдинг“ – коментира Радослава Масларска. „Увеличихме с над 90% оборота си на Българската фондова борса в сравнение с предишна година. През 2014 г. въведохме и мобилната версия на платформата ни за търговия на българската борса ELANA BG Trader.

Наградата за инвестиционен посредник с най-висок оборот на БФБ през 2014 г. взе София Интернешънъл Секюритис, а за най-голям брой сделки – Карол Финанс. Бенчмарк Финанс получиха приза за третото място по брой сделки, а също така и за принос към развитието на капиталовия пазар във връзка с разработеното мобилно приложение за търговия на БФБ.

Отличените емитенти бяха Спиди АД и Корадо-България АД за осъществените увеличения на капитала на БФБ-София. Това е втората годишна награда на Спиди след 2013 г., когато беше отбелязан отново приноса към капиталовия пазар с излизането на борсата на компанията.

Медиите, които бяха отличени за принос към местния борсов пазар, са Investor.bg и Profit.bg във връзка с провежданите от тях събития за инвестиционната общност – „Шумът на парите“ на Profit.bg и Forex Forum на Investor.bg.