ЕЛАНА Трейдинг увеличава драстично пазарния си дял в търговията на БФБ през 2014 г.

Българска фондова борса

Българска фондова борса

В края на 2014 г. ЕЛАНА Трейдинг увеличава пазарния си дял в направения оборот на Българска фондова борса от 2.5% на 9.5%, като завършва на четвърто място с реализирани 145.9 млн. лв. сред 61 инвестиционни посредника. С този резултат компанията отбелязва 94% ръст в оборотите си на местния пазар в сравнение с 2013 г., когато бяха достигнати 75.3 млн. лв.

Първи по оборот на БФБ е София Интернешънъл Секюритис с 219.8 млн. лв., следван от ПФБК с 200 млн. лв. и КТБ със 198 млн. лв.

Като цяло Българската фондова борса отчита спад от 49% на оборота, приключвайки 2014 г. със 774.8 млн. лв. През 2013 г. оборотът беше около 1.5 млрд. лв.

Брой сделки на БФБ

По брой сделки на БФБ-София ЕЛАНА Трейдинг завършва годината на второ място на пазара с 32 292 броя след Карол Финанс. Компанията отбелязва ръст от 58% в броя на българските си сделки и увеличава пазарния си дял от 12% на 14%.

Като цяло на Българска фондова борса сделките се увеличават през 2014 г., като в края на годината те вече са 118 000 броя в сравнение с 87 000 за 2013 г.

В годишната класация на инвестиционните посредници, подготвяна от седмичника Банкер на база на пазарните данни за активността им, ЕЛАНА Трейдинг застана начело като „Най-добър инвестиционен посредник на 2014 г.“.

Индекси

Основният индекс на БФБ SOFIX завърши 2014 г. с ръст от 6.22%, което го нареди на 8-мо място сред най-добре представящите се индекси в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). През 2013 г. SOFIX нарасна с близо 43% и застана начело на региона тогава. Останалите индекси приключиха 2014 г., като BGBX40 добави 4.61%; BGTR30 16.75%, а BGREIT 11.38%.