Алтерко със силен растеж на приходите, но маржовете остават под натиск

Производителят на смарт устройства Алтерко отчете 50% растеж на приходите си за първите девет месеца на годината, благодарение на бума в търсенето и успешното преодоляване на проблемите с доставките.

Продажбите на компанията достигат 57.9 милиона лева. Силното представяне обаче има своята цена, която е в нарастването на оборотния капитал на компанията и повишаване на разходите за труд и за външни услуги. За да отговори на предизвикателствата за увеличение на производството и за справяне с проблемите с доставки поради политиката на нулева толерантност към COVID-19 в Китай, Алтерко е принудена да увеличи оборотния си капитал и да поддържа значително по-високи запаси, включително и от чипове. Брутният марж на печалбата намалява и поради повишените производствени разходи, като се свива от 48.8% (9M’21) до 46.6% (9M’22). Нетната печалба за периода расте с 16.9% до 11.8 млн. лв., като 2 млн. лв. от тях са печалби от валутни курсове.

Резултатите на Алтерко успяха да надхвърлят прогнозите за деветмесечието, които компанията оповести. Очакват се приходите да надхвърлят 100 млн. лева за 2022 г. От Алтерко смятат, че ще се представят добре по време на четвъртото тримесечие, което е периода на активни продажби с намаления на продуктите. Това би трябвало да подкрепи нормата на оперативна печалба след силния растеж на разходите за заплати (90% нагоре на годишна база) и увеличаването на екипа, отговарящ за продажбите. Но намаленията в цените на продуктите по време на тримесечието вероятно ще попречат на възстановяването на нормата на печалба.

Представянето на Алтерко е много добро, както по отношение на резултатите, така и като стратегия за развитие в краткосрочен период. Съотношението цена/печалба на акцията обаче остава високо с риск да не се подобри съществено с резултатите за четвъртото тримесечие. Продажбите трябва да продължат да растат бързо през 2023 г., за да оправдаят покачване на цената на акцията при текущата оценка от 20 пъти печалбата.