Алтерко с 26% ръст на продажбите през Q1’22

Алтерко

Алтерко

Консолидираните приходи от продажби на Алтерко (A4L) за Q1’22 (първото тримесечие) от IoT устройства (вкл. свързани услуги) скочиха с 26.2% на годишна база до 17.4 млн. лв., по предварителни данни на Дружеството. 95% (16.6 млн. лв.) идват от устройства за домашна автоматизация с марката Shelly, отбелязвайки ръст от 25.1% на годишна база. Продажбите от проследяващи устройства MyKi, от друга страна, намаляват с 8.7% до 447 хил. лв., което според Алтерко е знак за възстановяване след постепенното премахване на противоепидемичните мерки, предприети от правителствата на редица страни, където се предлагат устройствата.

Резултатите са в съответствие с очакванията на мениджърите за 2022 г., като се вземе предвид сезонността на продажби и факта, че растежът идва най-вече от съществуващите продуктови линии. Въпреки това, според нашата оценка, ако този темп на растеж се запази през остатъка от годината, компанията ще срещне трудности с изпълнието на заложените от нас 30% нарастване на приходите за 2022 г. Припомняме, че разширяването на продажбите вече се забави през 2021 г., достигайки 28% на годишна база (спрямо нашите прогнозирани 34%) в сравнение с постигнатия годишен темп на растеж от 39% през 2020 г.

Обратно изкупуване на акции

Междувременно Алтерко одобри програма за обратно изкупуване на 80 хил. акции на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 8 април 2022 г. Цената на обратно закупена акция ще е в диапазона от 15.00 до 30.00 лв. Обратното изкупуване може да се извърши наведнъж или на части в една или няколко сделки, докато се достигне максималният брой акции чрез БФБ или извънборсови (OTC) сделки. Съветът на директорите ще определи останалите параметри на програмата за обратно изкупуване на акции.

Промени в Съвета на директорите

Освен това общото събрание взе решение да увеличи броя на членовете на СД от трима на пет души. Новите членове на борда на компанията са Волфганг Кирш и Грегор Байлер. Г-н Кирш е наскоро назначеният главен изпълнителен директор на Allterco Europe и бивш управляващ директор на MediaMarktSaturn Group, а г-н Бейлер е председател на консултативния съвет на Алтерко и бивш главен изпълнителен директор на Aparavi Software AG, както и бивш вицепрезидент по продажби и маркетинг в Logitech Europe и бивш генерален мениджър в Microsoft Germany GmbH.

Търгувайте акции на БФБ с ELANA BG Trader