Стартира търговията с Телематик Интерактив България

Телематик Интерактив България

Телематик Интерактив България

Телематик Интерактив България, оператор на онлайн казино и платформа за залагания Palms Bet (топ 3 в България), стартира търговия на БФБ днес, 22 март, при цена на отваряне 50.20 лв. на акция. Припомняме, че компанията дебютира на борсата през февруари чрез IPO за 16 млн. лв. (най-голямото IPO на БФБ от 2018 г.), като емитира 320 хил. нови акции на цена от 50 лв. за акция.

Предварителни резултати

Междувременно предварителните финансови данни на компанията за първите два месеца от годината (2m’22) надминаха очакванията поставени преди IPO-то. Консолидираните приходи за периода скочиха с 36.8% на годишна база до 15.4 млн. лв. Ако този темп се запази през годината, би надхвърлил първоначално заложените очаквания за растеж през 2022 г. (28%). Нетните печалби за 2m‘22 нараснаха дори с по-висок темп (38.2% на годишна база спрямо предварително прогнозираните 21%), достигайки до 4.43 млн. лв. В резултат, нетният марж за първите два месеца на 2022 г. възлиза на 28.8%, което е повече от 2 п.п. по-високо спрямо резултатите от края на 2021, на фона на първоначалните очаквания на компанията за леко влошаване на рентабилността през 2022.

Планове за развитие

Във връзка с войната в Украйна, Телематик замразява плановете си за експанзия в страната. До момента Групата е регистрирала местно дружество, но не е направила капиталови вноски. Според Телематик войната се е отразила негативно върху приходите на дъщерното дружество City Interactive. Очакванията обаче са, че въздействието върху групата като цяло ще бъде минимално, тъй като тези приходи формират по-малко от 1% от консолидираните приходи.

Дивиденти

При реализирана цена на акция от 50 лв. компанията ще се търгува при P/E (цена спрямо печалба) от 10. Плановете на Телематик включват също да разпредели поне 40% от нетната печалба за 2021 г. под формата на дивидент, което предполага доходност за инвеститорите от 4.13 % спрямо цената на IPO.

Инвестирайте в акции на компанията с ELANA BG Trader