Всичките незаписани права за варанти на Софарма се продадоха на аукцион на цена от 1 ст. всяко

Софарма

Софарма

Днес, на 6 декември, 24.75 милиона права по емисията на варанти на Софарма бяха предложени на търг на BSE от 13:15 до 13:45 часа. Всички права бяха продадени на цена от 0.01 лв. за право в 134 сделки за права от 14 до 10 милиона на сделка. Припомняме, че през май тази година бордът на директорите реши да издаде до 44.9 млн. варанти с цена на упражняване от 4.13 лв. и емисионна цена от 0.28 лв всеки. Необходими са 3 права за придобиване на 1 варант , който може да бъде упражнен през следващите три години от датата на издаване.

Периодът за търговия на права за варанти приключи на 30 ноември, като бяха записани 110 милиона права или 81.6% от общия брой издадени права. Главният изпълнителен директор и председател на борда на директорите на Софарма, Огнян Донев закупи общо 33.1 млн. (26.6% от емисията) права за издаване на варанти директно или чрез асоциирани фирми (Донев Инвестиционен Холдинг). Освен това, като акционер в Софарма, г-н Донев получи 3.9 млн. права, а Донев Инвестмънт Холдинг получи 36 млн. права. В резултат на това Огнян Донев натрупа пряко и непряко общо 58,6% от общите права за издаване на варанти на Софарма. Междувременно другият мажоритарен собственик, Telso, свързан с Венцислав Стоев, получи 4.6 млн. права и допълнително закупи 21.4 млн. права, правещи общо 20.9% от емисията.

Обратното изкупуване на акции на Софарма достигна 9.69% от собствения капитал

На 1 декември Софарма изкупи обратно 2.6 млн. от акциите си по 4.26 лв. всяка (1.929% от акционерния капитал), след което купи още 143 533 от собствените си акции по 4.40 лв. всяка на 3 декември. С последната сделка Софарма на практика достигна границите за обратно изкупуване през 2021 г. Общият брой на обратно изкупените акции на компанията към момента е 13 055 000, или 9.685% от собствения капитал.

Инвестирай в акции на БФБ с ELANA BG Trader