Дронамикс ще опита да набере до 3 млн. евро на BEAM пазара чрез IPO на 2 декември

Photo: Dronamics

Photo: Dronamics

Българският разработчик на безпилотни въздушни системи Дронамикс планира да набере максимално допустимия размер от 3 млн. евро посредством IPO на изцяло притежаваното си дъщерно дружество – компанията създадена за тази цел – Дронамикс Капитал. Първичното предлагане ще се проведе на пазарния сегмент за растеж BEAM на БФБ на 2 декември 2021 г.

Дронамикс Капитал ще предложи до 5 334 081 привилегировани, новоемитирани акции от клас Б с емисионна стойност от 1.10 лв. за акция. Всеки потенциален инвеститор може да запише от 1 акция до целия предлаган обем. IPO-то ще се счита за успешно ако поне 50% (2.7 млн.) от предлаганите акции бъдат записани и платени. Краят на публичното предлагане ще бъде на 7 декември.

В случай че цялата емисия бъде записана, Дронамикс Капитал ще увеличи акционерния си капитал до 5,9 млн. лв., който ще се състои от една привилегирована акция от клас А (номинална стойност 50 хил. лв.) и 5 334 081 привилегировани акции от клас Б (номинална стойност 1.00 лв. всяка). Собственик на привилегированата акция от клас А е Dronamics Global Limited, британският стартъп за безпилотни въздушни системи за доставка на товари. Дронамикс Капитал ЕАД е специално създадено дружество с цел да предостави на инвеститорите достъп до технологичния стартъп, като 90% от постъпленията от IPO-то ще бъдат използвани от Дронамикс Капитал за финансиране на Dronamics Global Limited чрез SAFE (Просто споразумение за бъдещ капитал). В случай на капиталово финансиране или събитие за ликвидност (IPO, M&A и др.), то ще дава възможност за конвертиране в капитал на Dronamics Global Limited при оценка с таван от 125 млн. евро и дисконтов процент от 20%.

За Дронамикс

Dronamics Global Limited разработва малък, безпилотен и икономичен самолет „Черният лебед“ (Black Swan), който е с капацитет да превозва 350 кг. товар и може да покрие разстояние до 2 500 км. През 2021 г. Дронамикс сключи споразумения с DHL Deutsche Post за стартиране на търговски полети на услугите за карго с дронове в рамките на същия ден и с Hellmann Worldwide Logistics за предлагане на трансгранична доставка на жизненоважни стоки. Дронамикс очаква да получи лиценз за авиокомпания за товарни дронове и да извърши първия полет за клиенти през следващите 12 месеца.

Компанията смята, че притежава тригодишно техническо, разходно и изпълнително предимство пред конкуренти като Volocopter, Lilium, Zipline и др.

Дронамикс съществува от 2014 г. и досега е привлякла капиталово финансиране в размер на 850 000 евро и инструменти SAFE на стойност 5.2 млн. евро с тавани за оценка от порядъка на 4.5 млн. – 125 млн. евро и дисконтови проценти в диапазона 20% – 25%. Българският фонд за рисков капитал Eleven Capital (11C) притежава 12.12% в британската компания и е осигурил допълнително финансиране от 250 хил. евро под формата на конвертируеми заеми.

Инвестирай в акции на БФБ с ELANA BG Trader