Алтерко почти удвои печалбите си през първото деветмесечие на 2021

Allterco

Allterco

Българският производител на IoT устройства Allterco (A4L) отчита годишен ръст, както в продажбите, така и в нетната печалба за първите девет месеца на 2021 г. Консолидираните продажби на компанията за периода достигнаха 38.5 млн. лв., нараствайки с 31.2% на годишна база на фона на нарастващото търсене на устройства Shelly. Другите приходи скачат десетократно на годишна база до 555 хил. лв. благодарение на положителното влияние на валутните разлики. Междувременно общите оперативни разходи се увеличават с по-бавен темп от 21.7% на годишна база до 27.9 млн. лв. поради нарастване на разходите за продадени стоки, маркетингови разходи, разходите за заплати и осигуровки и други административни разходи, в следствие на повишаващият се обем на продажбите. В резултат на това оперативната печалба на дружеството нарасна с 87.7% на годишна база до 11.4 млн. лв. Групата отчита положителен нетен финансов приход спрямо предходни периоди, който включва 49 хил. лв. от продажба на акции в Link Mobility Group и 201 хил. лв. от продажба на акции в три азиатски дъщерни дружества. В резултат на това нетната печалба достигна до 10 млн. лв., нараствайки с 88.3% на годишна база и добавяйки 8.37 п.п. на годишна база към нетния марж от 26%. Резултатите носят печалба на акция от 0.569 лв. (растеж от 64% на годишна база) за своите акционери. Припомняме, че наскоро Allterco дебютира на Франкфуртската фондова борса и в момента се търгува при P/E от 41.6 (към цена на затваряне от 25 ноември).

Инвестирай в акции на БФБ с ELANA BG Trader