Очаква се първичното публично предлагане на акции на Инфинити Капитал да се проведе през септември

Инфинити Капитал

Инфинити Капитал

Във връзка с продължаващия процес на одобрение от БФБ на документите по първичното публично предлагане на акции на Инфинити Капитал, бихме желали да Ви информираме, че се планира провеждането му да се случи през септември 2021 г.

Отлагането е свързано и с желанието на компанията и мениджъра на емисията ЕЛАНА Трейдинг да осигурят реализация в активен сезон, когато всички инвеститори ще имат възможност за лесно участие.

Своевременно ще бъде изпратена и публикувана информация за датите и сроковете на предлагането.

Междувременно всеки, който желае да участва в първичното публично предлагане на Инфинити Капитал, може да сключи договор с инвестиционния посредник ЕЛАНА Трейдинг онлайн и да тества платформата за Българска фондова борса – ELANA BG Trader.