Извънредно ОСА на ЕЛАНА Агрокредит ще гласува обратно изкупуване на акции

ЕЛАНА Агрокредит

ЕЛАНА Агрокредит

На проведено заседание на Съвета на директорите на ЕЛАНА Агрокредит на 19 август 2020 г. бе взето решение да бъде свикано Извънредно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 30 септември 2020 г. от 10 ч.

На планираното общо събрание акционерите трябва да гласуват овластяване на Съвета на директорите на дружеството за осъществяване на обратно изкупуване на акции. Срокът на провеждането му ще е 5 години, като максималният брой акции, които ще бъдат обратно изкупени, е 10% от общия брой издадени от компанията. В решението е заложено ограничение – не повече от 3% на година ще бъдат обратно изкупувани.

Минималната цена за акция при обратно изкупуване е 0.90 лв., а максималната – 1.10 лв.

Конкретните параметри на процедурата ще бъдат изработени от Съвета на директорите на дружеството след взетото решение на общото събрание.

Уведомление от 19 август 2020 г. на сайта на ЕЛАНА Агрокредит

Близо 7% ръст на нетната печалба за полугодието

ЕЛАНА Агрокредит отчете 6.7% ръст на годишна база на нетната печалба до 1.69 млн. лв. за полугодието на 2020 г. Печалбата за полугодието е 4.6 ст. на акция, като по устав компанията разпределя 90% от печалбата си като дивидент. Портфейлът от лизингови договори и оборотни кредити се увеличава с 4.44 млн. лв. от началото на 2020 г. до 57.3 млн. лв. към 30 юни 2020 г. спрямо 52.8 млн. лв. в края на 2019 г. За последната година увеличението е с 3.97 млн. лв. (спрямо 30 юни 2019 г.).

През пролетта на 2020 г. „ЕЛАНА Агрокредит“ АД разпредели брутен дивидент от 0.0680788 лв. на акция, или по 6.8 ст.

Резултати от юли 2020 г.

От началото на своята дейност до края на юли 2020 г. ЕЛАНА Агрокредит е инвестирало 91.2 млн. лв. в договори за финансов лизинг за покупка на земеделска земя. През юли са финансирани сделки за покупка на 795.866 дка земя.

Сумата на сделките е 976 хил. лв., спрямо 2.93 млн. лв. през юли 2019 г. През юли 2020 г. е сключен и нов договор за оборотен кредит за 5 450 лв., с което общият им размер достига 14.07 млн. лв. към 31 юли 2020 г.

Бюлетини за инвеститорите от ЕЛАНА Агрокредит