ЕЛАНА Трейдинг ще участва традиционно в Деня за акции на 25 юни

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Както всяка година, ЕЛАНА Трейдинг се включва в инициативата на Българска фондова борса и Централен депозитар – Ден за акции. На този ден индивидуалните инвеститори могат да търгуват с акции, без да заплащат такси и комисиони. Тази година Денят за акции ще се осъществи на 25 юни 2020 г.

Правила

На Деня за акции всеки индивидуален инвеститор може да реализира до 15 поръчки за покупка или продажба на акции на Българска фондова борса, като стойността на една поръчка е до 2 000 лв.

Инициативата

Денят за акции се провежда за шеста поредна година. Традиционно на този ден активността на инвеститорите се увеличава три пъти, по данни на Българска фондова борса.

Започнете своите инвестиции в български акции с платформата ELANA BG Trader