Подкаст: Ще излезе ли Групата Софарма по-силна след кризата?

софарма

Над 20 години групата Софарма е на българската борса и е предпочитана от доста инвеститори.

Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант, и Натали Илчева, старши анализатор, правят преглед на фундамента на компанията и изясняват какви са рисковете и потенциала за растеж след кризата.

  • С какви финансови резултати влязоха дружествата от групата в 2020 година
  • Как ще се развива групата през 2020
  • Какви са рисковете пред бизнеса
Ориентирайте се само за 18 минути изчерпателно в подкаста