Българска фондова борса отличи ЕЛАНА Трейдинг за поредна година

Димитър Георгиев, ръководител "Финансови пазари" е ЕЛАНА Трейндиг, получава отличието от Българска фондова борса

Димитър Георгиев, ръководител "Финансови пазари" е ЕЛАНА Трейндиг, получава отличието от Българска фондова борса

За 19-та поредна година ЕЛАНА Трейдинг бе отличена на годишната церемония на Българската фондова борса сред инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през изминалите 12 месеца.

ЕЛАНА Трейдинг получи приз за второ място в класацията на най-висок брой сделки, направени на БФБ през 2019 г. 16 посредника от общо 44 са направили сделки на БФБ, като Карол АД е реализирал 27 971 броя, следван от ЕЛАНА Трейдинг с 14 278 и БенчМарк Финанс с 9471 броя.

Най-висок оборот за годината са постигнали Авал ИН АД, следван от Интеркапитал Маркетс АД и Евро – Финанс АД.

Доверие Обединен Холдинг АД получи наградата за емитент с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година. Отличията за медии с най-голям и сериозен принос при популяризирането на капиталовия пазар през 2019 г. бяха присъдени на Investor.bg и Infostock.bg.

Българска фондова борса през 2019 г.

Броят на сделките на регулиран пазар за изминалата година е 44 167 и отбелязва спад от 19% спрямо 2018 г. На 333 573 998 лв. възлиза оборотът на БФБ през 2019 г. като това е с 39% по-малко в сравнение с предишната година.

„Въпреки отчетените спадове по определени показатели, налице е тенденция за нарастване на набрания капитал чрез БФБ, като през 2019 г. компаниите са набрали финансиране в размер 329 798 641 лв., което е над два пъти повече спрямо предишната година“ – отбелязаха от борсовият оператор.

SOFIX на 20 години

Тази година основният индекс SOFIX ще навърши 20 години от създаването си през месец октомври.

Макар че завърши 2019 г. с -4.60%, най-старият индекс всъщност има понижения само в 6 от годините на съществуването си. В историята му преобладават ръстовете.

Съгласно анализ на Infostock.bg, индексът се е понижавал в две последователни години само два пъти в историята си – през 2010 и 2011 година, както и през последните две години – през 2018 и 2019-та година.

Предстсавяне на SOFIX през последните 20 години (Данни: БФБ, Infostock.bg)

Предстсавяне на SOFIX през последните 20 години (Данни: БФБ, Infostock.bg)

Макар 2019 г. да завърши на минус, не можем да не отчетем историческите данни за една дългосрочна инвестиция в БФБ.

Инвестиция за целия период от 19 години в SOFIX щеше да донесе средно 19.5% на година.

Всички награди на ЕЛАНА Трейдинг

Снимки: Българска фондова борса