Ръст на консолидираните приходи на Спиди за 9М‘19

Спиди

Спиди

Консолидираните приходи на Спиди растат с 23.8% на годишна база за първите девет месеца на 2019 г. Този ръст се дължи както на интеграцията на Рапидо, така и на значително подобрение в международните продажби, които нарастват с 33% на годишна база, благодарение на 40% ръст на годишна база на продажбите в Румъния и доброто представяне на услугата Speedy Balkans, която отчита повишение от над 50% на годишна база. Броят на пратките достига 28.3 млн. (36.6% ръст на годишна база), благодарение на увеличение при индивидуалните клиенти и В2С сегмента.

Ръст на оперативните разходи

Оперативните разходи (без амортизацията) нарастват със 17.6% на годишна база до 127.4 млн. лв. на фона на увеличаващи се разходи за труд и външни услуги.

Засилената инвестиционна активност в последните няколко години води до почти двоен ръст на амортизацията на годишна база до 15.9 млн. лв. Трябва да се отбележи, че този ръст е повлиян и от промяна в счетоводните политики, свързани с разходите за лизинг, при които лизингът вече не се осчетоводява като разход за външна услуга, а като амортизация и лихвен разход.

EBITDA нараства с 57.4% на годишна база до 31.6 млн. лв., докато нетната печалба достига 12.1 млн. лв., което е 23.4% ръст на годишна база. Вземайки данните за последните 12 месеца, то се очаква EBITDA за 2019 г. да достигне 42.2 млн. лв. или 37.6% ръст на годишна база.

18.8 млн. лв. инвестиции

Към края на третото тримесечие на 2019 г. Спиди има 74.1 млн. лв. лихвоносещ дълг (1.3% спад от края на 2018 г.). Инвестициите от началото на годината достигат 18.8 млн. лв., 60% или 11.1 млн. лв. от които са за закупуване на транспортни средства. Останалата част са инвестиране в софтуер, реновация и оборудване за новия логистичен център на дружеството в Божурище.

Вижте анализи на публични дружества в инвеститорския хъб ELANA Online