ЕЛАНА Агрокредит със сделки за 2.4 млн. лв. през септември 2019 г.

ЕЛАНА Агрокредит

ЕЛАНА Агрокредит

През септември 2019 г. ЕЛАНА Агрокредит е инвестирала 1.9 млн. лв. за финансиране на покупки на 2 354 декара земеделска земя. Общата стойност на сделките достига 2.4 млн. лв. Средната стойност на сделка за периода е 64.5 хил. лв., което е тройно увеличение на годишна база.

Ръст на сделките от началото на годината

От началото на годината ЕЛАНА Агрокредит е приключила сделки за 9.2 млн. лв., регистрирайки ръст от 11.7% в сравнение с миналата година.

Оборотни кредити на земеделски стопани

Дружеството е предоставило оборотни кредити на стойност 76.5 хил. лв. на стопани през септември, с което общата стойност на кредитирането от началото на селскостопанската година достига до 13 млн. лв.

Осигурено допълнително финансиране

В началото на месец септември ЕЛАНА Агрокредит сключи договор за кредит до 15 млн. лв. с Експресбанк. Кредит е разделен на две части – до 15 млн. лв., които ще се използват за разширяване на лизинговия портфейл и до 5 млн. лв., които ще са за усвоявания под формата на револвиращ оборотен кредит. Срокът за погасяване на дългосрочната част от кредита е 8 години, а на револвиращата част е 24 месеца.

Вижте подробна информация в Бюлетина на инвеститора на ЕЛАНА Агрокредит