ЕЛАНА Трейдинг ще участва в Деня за акции на 12 юни – Един ден безплатна търговия с акции на БФБ

Българска фондова борса

Българска фондова борса

На 12 юни 2019 г. ще се проведе за пети пореден път годишната инициатива на Българска фондова борса и Централен депозитар – Ден за акции. ЕЛАНА Трейдинг традиционно се включва като партньор на безплатния ден за търговия на Българска фондова борса.

На 12 юни 2019 г. всички индивидуални инвеститори в български акции, които са клиенти на ЕЛАНА Трейдинг, ще могат да направят сделки за покупко-продажба на борсата, без да заплащат комисиони към посредника и такси към институциите.

Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2 000 лв. на единична изпълнена поръчка.

По данни на Централен депозитар, близо 20 000 души тази година са проверили собствеността си върху акции чрез боновите си книжки. Денят за акции на 12 юни е шанс за тях, ако желаят да направят безплатни сделки с притежаваните акции.

Целта на Деня за акции е да популяризира капиталовия пазар и да повиши инвестиционната култура в страната.

Подробните правила за 12 юни са публикувани на сайта на Българска фондова борса