Радослава Масларска: Капиталовият пазар носи разпознаваемост и доверие за компанията, като повишава оценката и в десетки пъти

д-р Бойко Таков (вляво), изпълнителен директор на ИАНМСП, Радослава Масларска, председател на БАЛИП, и Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ.

д-р Бойко Таков (вляво), изпълнителен директор на ИАНМСП, Радослава Масларска, председател на БАЛИП, и Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ.

Представители на над 50 малки и средни компании участваха в семинар за ползите от капиталовия пазар и възможностите за финансиране на листването на борсата чрез ваучерна схема. Семинарът се проведе на 21 февруари 2019 г. в София и беше организиран от Българска фондова борса (БФБ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Събитието е част от програмата на трите организации за подпомагане развитието на МСП в страната ни.

По време на събитието компаниите се запознаха с начините, по които могат да ползват капиталовия пазар като източник за финансиране на бизнеса си. Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ, показа принципите на капиталовото финансиране, данните от борсовата история и предстоящия пазар за растеж на МСП. Радослава Масларска, председател на БАЛИП, очерта пътя, който извървяват компаниите към публичния статут, и какво им носи той. А Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, представи ваучерната схема за безвъзмездно финансиране на емитиране на емисии акции и облигации, по която може да се кандидатства в момента.

“Стремим се да създадем жизнена и гъвкава екосистема от проспериращи МСП, които искат да проучат всички съществуващи възможности за набиране на капитал, за да инвестират в своя растеж. За постигането на тази амбициозна цел наши естествени партньори са ИАНМСП и БАЛИП, с които ще работим активно заедно и за в бъдеще”, каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ.

“В партньорство с Българска фондова борса (БФБ) и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) предоставяме възможност на мениджърите на малките и средните компании да се научат от първа ръка – от запознатите отвътре с работата на фондовата борса, с ползите и възможностите за развитие, които дава на компаниите листването на борсата и набирането на средства от капиталовия пазар. Очакванията ни чрез ваучерната схема за листване в малките и средни фирми да влязат над 15 000 000 лв. допълнителни инвестиции“, коментира д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП.

“Малкият и средният бизнес все още разчита изцяло на банковото кредитиране, тъй като не знае какви възможности за растеж може да му даде капиталовия пазар. Тази съвместна инициатива ще му помогне да разбере, че може да финансира бизнеса си, да го направи по-разпознаваем, да привлече стратегически инвеститор, да продаде част или целия си бизнес с по-добра оценка и др.“, каза Радослава Масларска, председател на БАЛИП.

Пътят към борсата и какво носи публичния статут

Радослава Масларска, председател на БАЛИП, разказа на участниците с примери от успешните първични публични предлагания през историята на борсата, какво е донесъл публичният статут на едни от любимите компании на инвеститорите. Тя посочи на първо място най-пресния пример с успешното листване на „Градус“, която през 2018 г. набра 82 млн. лв. капитал от българския фондов пазар, като бе оценена от сектора 13 пъти над годишната си печалба. Масларска посочи и друг популярен пример: „Куриерската компания Спиди стартира публичния си живот при 77 млн. лв. или 10 пъти годишната печалба на компанията, а днес вече струва над 260 млн. лв. или над 20 пъти годишната си печалба. Чрез борсовото финансиране тя инвестира в експанзията си в Румъния, където постигна трето място по пазарен дял.“

Радослава Масларска, председател на БАЛИП

Радослава Масларска, председател на БАЛИП

Радослава Масларска подчерта конкретни ползи от публичния статут на една компания:

  • Достъп до финансиране под формата на капитал и дълг за развитие на бизнеса
  • По-висока разпознаваемост от партньори – банки, доставчици, клиенти, инвеститори
  • По-голямо доверие от чуждестранни контрагенти
  • Възможност за осъществяване на придобивания чрез плащания с акции
  • По-висока оценка на бизнеса чрез борсата, в сравнение с директната продажба
  • Инструмент за привличане на стратегически инвеститор
  • 0% данък върху капиталовата печалба – продавате бизнеса, плащате 0% данък
  • Възможност за стимулиране на ключови служители с допълнителни бонуси в акции

Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ, обясни на участниците, че борсата няма година в историята си, в която да не е имала първично публично предлагане за разлика от другите пазари на Балканите, където това се случва отскоро дори за първи път. Той посочи, че за последните 5 години над 400 млн. лв. са набрани през борсата и са влезли като инвестиции в разрастване на бизнеси.

Семинари за ползването на капиталовия пазар ще се проведат от БФБ, ИАНМСП и БАЛИП и в други градове в България до края на 2019 г.

Вижте информация за ваучерната схема