Семинар за малки и средни предприятия за това как да ползват капиталовия пазар като източник на бизнес растеж – 21 февруари

seminar

Българска фондова борса, Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) организират семинар „Капиталовият пазар като източник на бизнес растеж за МСП“.

Семинарът е предназначен за малки и средни предприятия с цел да разберат как капиталовият пазар може да им бъде полезен в инвестиционните планове. Участниците в семинара ще се запознаят с начините, по които могат да ползват капиталовия пазар като източник за финансиране на бизнеса си; какво представлява процесът по листване на борса и какви ползи носи публичният статут на една компания в национален и международен мащаб; как може да получат безвъзмездно финансиране за провеждане на първично публично предлагане. Представители на публична компания ще им разяснят от първа ръка какво представлява на практика животът като публична компания.

Представянето на темите ще бъде направено от Иван Такев, изпълнителен директор на Българска фондова борса; Радослава Масларска, председател на БАЛИП.

Най-ценното за участниците във форума е неформалната дискусия, в която ще могат да поставят въпросите, които провокира темата и да получат отговорите от експертите на Българска фондова борса, на БАЛИП и от публичните компании.

Семинарът е полезен за ръководители и представители на мениджмънт екипи на МСП и участието в него е безплатно.

Той ще се проведе на 21 февруари 2019 г. (четвъртък) от 15:00 ч. до 18:30 ч. в хотел Интерконтинентал, пл. „Народно събрание“ №4, гр. София.

Програма

  • 15:00 – 15:30 Регистрация
  • 15:30 – 15:35 Откриване
  • 15:35 – 15:55 Капиталовият пазар като средство за финансиране на бизнеса
  • 15:55 – 16:15 Публичният статут и пътят до фондовата борса
  • 16:15 – 16:30 Кафе-пауза
  • 16:30 – 16:50 Представяне и характеристики на ваучерната схема за листване на МСП на фондовата борса
  • 16:50 – 17:10 Живот като публична компания
  • 17:10 – 17:30 Обобщение и заключителни коментари
  • 17:30 – 18:30 Неформални разговори
Желаещите да участват трябва само да се запишат до 19 февруари 2019 г.

За регистрация:
г-жа Милена Михайлова
Българска фондова борса
Тел: 02/9391989
ел. поща: milena.mihailova@bse-sofia.bg

Подробно за ваучерна схема за листване на МСП