ЕЛАНА Трейдинг е Най-добър инвестиционен посредник за 2018 г. – шеста поредна награда

achievement-success

В годишната класация на в. Банкер за „Най-добър инвестиционен посредник 2018“, публикувана на 16 ноември 2018 г., ЕЛАНА Трейдинг бе класиран начело за шеста поредна година или общо 7 пъти от съществуването на тази класация на индустрията.

Инвестиционният посредник получи 35 точки в класирането. Данните се изчисляват на база на активността на посредниците на българския капиталов пазар. В топ петицата влизат още: Карол Финанс (30 точки), ПФБК, Евро-Финанс и Капман.

Годината в цифри

От началото на 2018 г. до края на октомври ЕЛАНА Трейдинг е реализирал оборот от 42.3 млн. лв. Над 14 хил. сделки са направени на Българска фондова борса от победителя в класацията. Клиентите на компанията в платформата й за електронна търговия на БФБ – ELANA BG Tradеr – са се увеличили със 78% в сравнение със същия период през миналата година, като вече наброяват 5 641 „абонати“.

За 10 месеца от 2018 г. инвестиционният посредник е управлявал увеличение на капитала, две търгови предложения, емисия корпоративни облигации и един процес по вливане на компании. През април компанията приключи успешно увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит с набирането на 19.5 млн. лв. Обслужвани са две търгови предложения – за акциите на ИХБ Електрик и Завод за хартия – Белово. Посредникът управлява и процеса на преобразуване и вливане на Унифарм в Софарма. От ноември 2017 г. компанията работи и по конвертируемата облигационната емисия на Монбат, която бе пласирана в началото на 2018 г.

Предишни награди

ЕЛАНА Трейдинг оглавява за първи път класацията на в. Банкер през 2010 г. След това от 2013 г. насам продължава да поддържа постоянно челната годишна позиция в националното подреждане.

Вижте публикацията на класацията 2018 г. в Банкер

Всички награди на ЕЛАНА Трейдинг