ЕЛАНА Агрокредит влиза в SOFIX

ЕЛАНА Агрокредит

ЕЛАНА Агрокредит

От 25 септември 2018 г. ЕЛАНА Агрокредит влиза на 10то място в основния индекс на Българска фондова борса – SOFIX. Това съобщи борсовият оператор на 11 септември 2018 г. след проведено заседание на Комисията по индексите.

Промяната в индекса се извършва на база преглед на четирите критерия за ликвидност – брой сделки, оборот и спред и пазарна капитализация. Така новите „сини чипове“ ЕЛАНА Агрокредит и М+С Хидравлик влизат на мястото на „Доверие обединен холдинг“ АД и „Индустриален холдинг България“ АД.

Следващото ребалансиране на SOFIX ще е през март 2019 г.

Другите индекси

Съветът на директорите на БФБ съобщи, че промени в състава на индекса BGREIT няма. При BGBX40 има 5 излизащи и 5 влизащи, а именно излизат „Топливо“ АД, „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, „Булгартабак Холдинг“ АД, „Актив Пропъртис“ АДСИЦ и „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД. На тяхно място влизат „София Комерс-Заложни къщи“ АД, „Параходство Българско речно плаване“ АД, „Елхим Искра“ АД, „Лавена“ АД и „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД. При индекса BGTR30 се изваждат „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, „Химснаб България“ АД, „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и „Инвестиционна Компания Галата“ АД. Новите попълнения са „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД, „Синтетика“ АД, „Хидравлични елементи и системи“ АД и „Агрия Груп Холдинг“ АД.

Последни резултати

Към края на юли 2018 г. ЕЛАНА Агрокредит има инвестиции в покупки на земеделска земя по договори за финансов лизинг на стойност 67 млн. лв. и с обща площ 81 900 дка. Отделно компанията е предоставила оборотни кредити на стойност 8.8 млн. лв. на своите клиенти.

През първо полугодие на 2018 г. ЕЛАНА Агрокредит отчете ръст от 35% на сделките със земи по договори за лизинг, като отчете 6 млн. лв. инвестиция за периода. За същия период през 2017 г. дружеството беше инвестирало 4.5 млн. лв.

Близо 20 млн. лв. привлече ЕЛАНА Агрокредит в първата половина на годината

На 17 април 2018 г. приключи успешно публичното предлагане на нови акции на ЕЛАНА Агрокредит, като бяха записани и платени 17 727 523 броя акции за обща стойност от 19 500 275.30 лв. Тези акции бяха записани от 351 акционери. Заложеният минимум за успех на предлагането беше записване на 10 млн. акции, като максималният капитал за набиране беше 20.8 млн. лв. В предлагането активно участваха поравно институционални и индивидуални инвеститори, като сред тях има и голям брой нови акционери. Публичното предлагане на 18 902 402 нови акции с емисионна цена 1.10 лв. стартира на 26 февруари 2018 г. Акциите от емисията се търгуват на БФБ от 17 май 2018 г.

През юни ЕЛАНА Агрокредит използва над 4.5 млн. лв. от набраните средства, за да направи предварителни погашения по заемите си към ЕБВР и Сосиете Женерал Експресбанк.

Изплатен дивидент от печалбата за 2017 г.

На проведеното Годишно общо събрание на 15 март 2018 г. акционерите на ЕЛАНА Агрокредит гласуваха дивидент от печалбата за 2017 г. на стойност 8.58 стотинки за акция. Дивидентите бяха изплатени по сметките на акционерите през месец май.

Дружеството разпределя 90% от печалбата си като дивидент още от първата си година на оперативна дейност, като за 2014 г. беше разпределен дивидент в размер на 6.23 ст., за 2015 г. 4.924 ст., а за 2016 г. – 7.791 ст.

Бюлетини от ЕЛАНА Агрокредит