Поръчки за акции от IPO-то на Градус се приемат в платформата ELANA BG Trader от 12 юни

Градус АД

Градус АД

От 12 юни 2018 г. ЕЛАНА Трейдинг приема поръчки за участие в IPO-то на Градус и през платформата си ELANA BG Trader. Борсовият код на емисията на Градус е GR6T,

Съгласно условията на предлагането инвеститорите могат да подават два вида поръчки „купува“ – лимитирана и пазарна
  • Лимитирана поръчка е поръчката за записване (покупка) на акции по зададени в нея единична цена и брой акции. С подаването на Лимитирана поръчка всеки инвеститор се съгласява да получи акции на определената при IPO аукциона Цена на предлагането, в случай че тази цена е по-ниска или равна от подадената от него цена. Лимитираните поръчки могат да бъдат изпълнени цялостно или частично.
  • Пазарна е поръчката за записване на акции, която съдържа само общ брой акции. С подаването на Пазарна поръчка, всеки инвеститор се съгласява да получи акции на определената при IPO аукциона Цена на предлагането. Пазарната поръчка може да бъде изпълнена цялостно или частично. Приоритет на изпълнение на пазарните поръчки е времето на тяхното въвеждане, докато за лимитираните поръчки приоритет е цената.
  • Пазарните поръчки се изпълняват с предимство.

Поръчките следва да се подават с валидност 18 юни 2018 г. След подаването на поръчките, те ще се визуализират в платформата със статус „Очакваща потвърждение“ и ще останат така до 18 юни 2018 г.

Брокерите на ЕЛАНА Трейдинг ще потвърдят поръчките в деня на IPO-то съгласно условията на IPO аукциона на „Българска фондова борса-София“ АД. В случай че желаете да отмените подадена поръчка за участие в IPO-то, която е със статус „Очакваща потвърждение“, моля да се свържете с брокерите на ЕЛАНА Трейдинг през чата на платформата, на телефони 02/ 81 000 26 и 02/ 81 00025, както и на brokers@elana.net.

Поръчки с по-кратка валидност от 18 юни 2018 г., както и поръчки „продава“ ще бъдат анулирани и няма да бъдат допускани до IPO аукциона.

Паричните средства за пласиране на поръчки за участие в IPO аукциона ще бъдат блокирани в сметките, като при подаване на пазарни поръчки, ще се блокира кеш, изчислен при цена 2,35 лв. (2,35 лв. е максималната цена на предлагането и индикативна референтна цена за първия аукционен ден).

Съгласно оповестена от БФБ-София информация Поръчките се въвеждат съобразно ликвиден диапазон „LB2” от приложението на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на Комисията от 14 юли 2016 г., което означава, че:

  • Поръчки в диапазона 1.80 – 2.00 лв. могат да се подават със стъпка на котиране 0.005 лв. (1.80 , 1.805, 1.81, 1.815 и т.н. до 2.00 лв.)
  • Поръчки в диапазона 2.00 – 2.35 лв. могат да се подават със стъпка на котиране 0.01 лв. (2.00, 2.01, 2.02, 2.03 и т.н. до 2.35 лв.)

Всичко за IPO-то на Градус АД