ЕЛАНА Трейдинг е Най-добър инвестиционен посредник за 1-во тримесечие на 2018 г.

В традиционна тримесечна класация на инвестиционните посредници в България, подготвяна на в. Банкер, ЕЛАНА Трейдинг застана на първо място като „Най-добър инвестиционен посредник през 1-во тримесечие на 2018 г.“

Компанията зае челната позиция, събирайки 32 от общо 40 точки на основа на активността си на Българска фондова борса.

Класацията за първото тримесечие на 2018 г. изглежда така:

  1. ЕЛАНА Трейдинг
  2. Карол
  3. Капман
  4. БенчМарк Финанс
  5. ПФБК
  6. Евро-Финанс
  7. Реал Финанс
  8. АБВ Инвестиции
  9. Загора Финанс

Активност на ЕЛАНА Трейдинг през първо тримесечие на 2018 г.

За първите три месеца на годината инвестиционният посредник е реализирал над 16.5 млн. лв. оборот на Българска фондова борса и 5 700 сделки.

За периода компанията роботи по емисията конвертируеми облигации на Монбат и увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит, което приключи успешно на 17 април.

Награди за 2017 г.

През 2017 г. инвестиционният посредник се класира за поредна година на първо място в класацията на в. Банкер като Най-добър инвестиционен посредник на годината. Тази позиция компанията поддържа от 2013 г. всяка година, като преди това я достигна през 2010 г.

Компанията също така бе отличена за пореден път за реализиран брой сделки на БФБ на годишната церемония на борсата.

Класация на в. Банкер за първо тримесечие на 2018 г.

Всички награди на ЕЛАНА Трейдинг