10% по-високи дивиденти от миналата година за акционерите на Софарма

Огнян Донев, CEO Софарма

Огнян Донев, CEO Софарма

Ръководството на Софарма АД предлага с 10% да се увеличат тазгодишните дивиденти – т.е. увеличение до 0.11 лв. за акция, което ще се гласува на свиканото за 11 май 2018 г. Общо събрание на акционерите, пише investor.bg, цитирайки поканата, подадена за вписване в Търговския регистър.

През миналата година компанията разпредели брутни дивиденти от 0,1 лв. на акция. Преди това бяха разпределяни дивиденти в продължение на четири години – по 0.07 лв., за съответно 2015 г., за 2013 г., за 2012 г. и 2011 г. За 2014 г. нямаше дивидент.

35% от печалбата ще отиде да дивиденти

Investor.bg коментира, че печалбата на Софарма АД за 2017 г. възлиза на 42.2 млн. лв. Дружеството има издадени 134.8 млн. акции, като по дивидент от 0.11 лв. на акция това прави общо 14.8 млн. лв. Това е 35% от печалбата за миналата година. Реалният дивидент обаче ще е по-малка сума, защото дружеството има обратно изкупени акции, а те не получават дивидент. Делът на обратно изкупените акции е 6.7% от капитала на фармацевтичната компания.

Записано е дивидентът да се изплати в 60 дневен срок от провеждането на събранието, тоест до 10 юли 2018 г. По традиция акционерите на Софарма АД ще гласуват за допълнително възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 1% от печалбата за 2017 г., както и допълнително възнаграждение в размер на 2% от печалбата между членовете на висшия мениджърски екип. Ще бъдат гласувани и рутинните точки за редовно годишно общо събрание, като приемане на отчети и доклади.

Последни финансови резултати

Софарма отчита 10% ръст на неконсолидираната печалба до 42.2 млн. лв. през 2017 г., показва годишният отчет на дружеството, разпространен чрез БФБ – София и цитиран от investor.bg. Общите приходи от дейността на Софарма АД се повишават с 6% през миналата година до 228.7 млн. лв. Приходите от продажби за европейските страни се увеличават с 19% в сравнение с 2016 г., основно поради ръст на приходите от Русия с 16% и Украйна с 18%, както и в резултат на увеличение на продажбите в Полша, Молдова, Беларус, Сърбия и др. „Продажбите на руския пазар през 2017 г. затвърждават възходящия тренд от края на миналата година и са реален индикатор за подобряването на икономическата ситуация в страната“, посочват още в доклада за дейността си от Софарма АД.

Продажбите на Софарма АД на вътрешния пазар се увеличават с 1.9 млн. лв., или с 3%, до 78.2 млн. лв. през 2017 г. спрямо 76.3 млн. лв. (по преизчислени данни след сливане с Медика) през 2016 г.

Приходите от другите пазари се увеличават с 21% спрямо 2016 г. Тук основно се включват приходите от продажби в Кавказ и Централна Азия, които бележат ръст от 6% спрямо 2016 г. Увеличават се продажбите във Виетнам с 84%.

Разходите за дейността се увеличават с 9.8 млн. лв., или с 6%, от 158.1 млн. лв. през 2016 г. до 167.9 млн. лв. през 2017 г., което е обвързано с увеличение на продажбите от началото на 2017 г. и увеличение на запасите от готова продукция и полуфабрикати. Разходите за суровини и материали (с дял 41%) се повишават със 7.1 млн. лв., или с 11%, от 61.9 млн. лв. през 2016 г. до 69 млн. лв. 2017 г., като с най-голямо влияние е увеличението на основните материали с 4.9 млн. лв. основно в частта на течни и твърди химикали, билки, опаковъчни материали и флакони.

От началото на годината акциите на Софарма АД, които са част и от индекса на сините чипове SOFIX на БФБ, поевтиняват с 3.59% до средна цена от 4.22 лв. за брой.

Проверете обновения корпоративен профил на Софарма АД в инвеститорския хъб ELANA Online