ЧЕЗ продава активите си в България на „Инерком“

ЧЕЗ

ЧЕЗ

Надзорният съвет на чешката компания ЧЕЗ е дал съгласие за продажбата на активите си в България на „Инерком“, сочи съобщение на сайта на дружеството, цитирано от investor.bg.

Очаква се договорът да бъде подписан в близките дни.

Кой е купувачът

„Инерком“ е българско дружество, което управлява фотоволтаични централи в Южна България. Капиталът на дружеството е 50 хил. лв.

В началото на 2017 г. в ЧЕЗ са получени няколко индикативни оферти за активите в България от различни инвеститори, в резултат на което групата е стартирала преговори за евентуалната продажба.

Най-високата оферта е предложена от „Инерком България“, с която групата впоследствие започва ексклузивни преговори, пише още в съобщението.

Параметри на сделката

Пакетът от активи, които се продават включва компаниите „ЧЕЗ България“, „ЧЕЗ Електро България“, „ЧЕЗ Разпределение“, „ЧЕЗ Трейд България“, „ЧЕЗ ИКТ България“, фотоволтаичната централа „Орешец“ и дружеството за производство на електричество от биомаса „Бара Груп“.

Стойността на сделката не се уточнява, но в съобщението на дружеството се отбелязва, че „като се вземе предвид продажната цена, 14-годишните инвестиции на групата в операциите в България като цяло носят положителна доходност“.

Офертата на „Инерком“ е била значително над справедливата пазарна стойност на активите, определена чрез независима оценка, като по този начин носи положителна възвръщаемост от инвестициите в българските активи.

Финансов консултант по сделката от страна на купувача е „Мейн Кепитъл“.

Сделката трябва да бъде одобрена и от българските антимонополни власти – Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за енергийно и водно регулиране.

Вижте анализи на публични дружества в инвеститорския хъб ELANA Online