Важни промени за улесняване на търговията в ELANA BG Trader

Във връзка с новите правила за търговия на „Българска фондова борса – София“ АД и с цел максимално улесняване на работата с платформата ELANA BG Trader, от началото на януари 2018 година са въведени следните улеснения:

  • Модул „Нова поръчка“ контролира въведената цена и ако не е кратна на съответната стъпка, показва коректната стъпка на котиране. Това улеснява клиентите максимално при подаването на поръчки и намалява възможностите за грешки.
  • Модул „Нова поръчка“ отразява и новите ограничения при Айсберг поръчките и показва грешка в случай, че въведената поръчка не достига минималния обем от 10 000 евро.