ELANA Online вече има виртуален офис за движение на парични средства

ELANA Online

ELANA Online

От 4 декември 2017 г. клиентите на ЕЛАНА Трейдинг могат да ползват вече и виртуален офис в инвеститорския хъб ELANA Online.

Чрез него клиентите могат да прехвърлят средства между различните платформи на посредника с няколко клика или пък да зареждат/теглят от сметките си. Вече не необходимо да се изпращат имейли за заявяване на операцията.

Клиентите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт с услуга доверително управление, които ползват платформи на ЕЛАНА Трейдинг, също могат да прехвърлят средства между сметките си чрез виртуалния офис в ELANA Online.

Заповядайте в инвеститорския хъб ELANA Online!