Корадо България влиза в премиум сегмента на БФБ-София

Корадо

Корадо

Българска фондова борса съобщи, че премества емисията на Корадо България от стандартния сегмент в сегмент Premium, като търговията с акциите на новия пазар ще стартира на 16 ноември 2017 г.

Изискванията на БФБ включват определен минимален дял на миноритарни акционери от поне 25% или минимална обща стойност на акциите, притежавани от такива, от най-малко пет милиона лева. Средномесечният оборот с емисията през последните шест месеца трябва да е поне 300 000 лева, а броят сделки – поне 150.

Допускането до съответния пазарен сегмент е възможно и ако емисията не отговаря на изискванията за минимален средномесечен оборот и брой сделки, но емитентът има сключен договор за обезпечаване на минимална ликвидност на емисията с маркет-мейкър, посочват от БФБ. В началото на октомври компанията за производство на радиатори сключи договор за маркет-мейкинг с инвестиционния посредник ЕЛАНА Трейдинг.

От Корадо България съобщават, че сред останалите изисквания, на които компанията е отговорила, са да прилагат принципите на корпоративно управление, да публикуват редовно информация за дейността си, включително и на английски език, да имат най-малко пет завършени финансови години, като поне две от тях на печалба.

„Сериозната стъпка за качване на акциите на Premium сегмента е още едно силно потвърждение за ангажираността на Корадо – България към динамичното развитие на българския капиталов пазар“, казват от компанията.

В момента в Premium сегмента влизат едва пет други дружества – „Химимпорт“ АД, ТБ „Централна кооперативна банка“ АД, „Софарма“ АД, ТБ „Първа инвестиционна банка“ АД и „Монбат“ АД. Този сегмент се счита, че обединява най-престижните емисии на борсата на базата на комбинацията от критериите за ликвидност.

Добри новини за инвеститорите от Корадо България

За деветмесечието на 2017 г. Корадо България отчете 43% ръст на брутната печалба за или спрямо същия период на миналата година положителният резултат се повишава от 2.497 милиона на 4.204 милиона лева – това съобщи дружеството в края на октомври.

За деветте месеца от 2017 г. приходите от продажби са скочили с 38% – от 23,427 милиона лева до 32,452 милиона лева. Това увеличение е в резултат на продадените 429 хиляди броя радиатори спрямо 340 хиляди броя през същия период на миналата година, което представлява скок от 26% – уточняват от дружеството, част от чешката КОРАДО Груп.

Съобщение на БФБ за промяна на сегмента

Вижте анализи на публични компании от ЕЛАНА Трейдинг