ЕЛАНА Трейдинг е регистриран като маркет-мейкър на акциите на Корадо България

Корадо - България

Корадо - България

Съветът на директорите на Българска фондова борса-София взе решение на свое заседание от 10 октомври 2017 г. да регистрира ЕЛАНА Трейдинг като маркет-мейкър на емисията акции на Корадо България.

БФБ-София определи дата на допускане 12 октомври 2017 г. Максималният размер на отклонението в процент между цените на котировката „купува” и на котировката „продава” (спред) е 5 %. Минималната стойност на котировката в парично изражение към момента на въвеждането й е 2 500 лв.

ЕЛАНА Трейдинг е също маркет-мейкър на емисиите на Сирма Груп Холдинг и Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF.

Официално съобщение от БФБ-София

Сайт на Корадо България