Очаквания за новия SOFIX

Инвеститори на БФБ

„В процеса на ребалансиране на SOFIX две са компаниите, които очакваме да излязат от индекса след въвеждането на новите критерии за ликвидност на търговията -това са Холдинг Варна и Индустриален капитал холдинг“ – това коментира пред Investor.bg Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в ЕЛАНА Трейдинг.

„Те изостават доста в класирането, тъй като останалите компании се търгуват много по-активно” – обясни експертът. Цачев очаква два други холдинга да са новите попълнения, като те са доста напред в класирането: Доверие Обединен Холдинг и Сирма Груп Холдинг. „Има и няколко компании, които са много близо в класирането една до друга и може да видим още някоя нова акция в индекса: М+С Хидравлик, Индустриален холдинг България, Трейс Груп Холд, Неохим и Алкомет” – каза анализаторът.

Разликата с предишните критерии за SOFIX

Преди за изчисляването на индекса се пресяваха компаниите, които отговарят на изискванията за големина, брой на инвеститорите и ликвидност на търговията. Финалното класиране ставаше само по големината на свободно търгуваните акции или фрий флоут. Сега това ще е само един от четирите критерия за класиране, като останалите три са броят сделки за периода, медианата на средноседмичния оборот и средният спред между цените купува и продава. Промяната е съществена, защото вече значението на търговията с акцията е определящо.

Защо има значение влизането на една компания в SOFIX

„Пазарът се движи от търсенето и предлагането. Влизането в индекса не е само за престиж, а и акцията намира място в борсово търгувания фонд върху SOFIX” – каза за investor.bg Цачев.
Той обърна внимание, че това увеличава търсеното количество акции и води до покачване на цената за сметка на компаниите, които напускат индекса и които поевтиняват.

Защо има червена вълна на SOFIX в края на лятото

В последните сесии забелязваме разпродажби по позиции, които не се влияят от предстоящото ребалансиране. Цветослав Цачев коментира, че факторите са много, като не на последно място е и извличането на печалби след силния растеж на борсата през последната една година. „Отчетите също не са фантастични, което влияе на настроенията на инвеститорите“ – отбеляза експертът.

Но Цачев посочи ,че 3.5% спад на индекса SOFIX не е сериозен обрат за борса като БФБ, където спредовете между търсенето и предлагането са често по-високи. „Ниската лятна активност у нас съвпадна и с известна несигурност и разпродажби на международните пазари“ – обясни експертът.

Как ще се отрази ребалансирането върху Expat SOFIX ETF

„Фондът трябва да следи максимално добре индекса, но има и възможност това да стане с известно забавяне“ – отбеляза Цачев.

По думите му, засега се очертават съществени промени в индекса с новите правила, като следващите изменения няма да са толкова драстични. Фондът може да компенсира промените за по-дълго време и да се предпази от спекулативното покачване или понижение на цените, тъй като отново ще се постигне баланс на пазара. „Но така работи всяка борса – цените на акциите се променят под влияние на някакви фактори” – каза Цачев.

Публикацията в investor.bg

Вижте анализи на публични компании от ЕЛАНА Трейдинг