Монбат купува акумулаторен бизнес в Тунис

Петър Бозаджиев, изпълнителен директор на икономическата група Монбат

Петър Бозаджиев, изпълнителен директор на икономическата група Монбат

Групата Монбат обяви в петък, че планира покупка на акумулаторен производител в Тунис. Според съобщението до Българска фондова борса, дружеството е подписало „Писмо за намерение“ с основните акционери на ASSAD за закупуване на мажоритарния дял от капитала на компанията.

В информацията се уточнява, че окончателното решение за придобиване ще бъде взето след извършване на дю дилиджънс на компанията, който се очаква да приключи в края на ноември 2017 г. Сделката не е финализирана и нейното сключване зависи от окончателното решение на страните, както и от съответно одобрение от съответните институции на капиталовите пазари, в случай че такова е необходимо, обясняват от групата Монбат.

Разширение на производствения акумулаторен капацитет

ASSAD – Тунис произвежда оловни батерии и зарядни, като изнася в Испания, Франция, Германия, Холандия и други. ASSAD е публично дружество.

Производствената му база е с площ 40 000 кв. м., a разгънатата площ на сградите е 14 000 кв. м. Годишното производство е 1.3 млн. батерии по данни за 2014 г. В публикация на Investor.bg се уточнява за сравнение, че Монбат е произвеждал 1.2 млн. батерии към 2006 г. и 3.1 млн. стартерни батерии към края на 2009 г.

През юни Монбат купи германски компании

В края на юни Монбат съобщи, че групата придобива 100% от всички движими и недвижими активи на двете компании Gaia Akkumulatorenwerke GmbH (ГАЯ Акумулаторенверке ГмбХ) и EAS Germany GmbH (ЕАС Германия ГмбХ). Групата поясни, че слива двете дружества в EAS Batteries GmbH (ЕАС Батерийс ГмбХ), базирана в Нордхаузен, Германия. Визията на дружеството е да капитализира съществуващите в двете дружества опит и експертни познания, и умения в литиево-йонната област, и ще се фокусира върху разширение на производствения капацитет и комерсиализиране на новоразработената клетъчна технология. Подробно

Нов изпълнителен директор през август

Монбат обяви на 11 август 2017 г., че Петър Бозаджиев поема задачите на изпълнителен директор на икономическата група, като е на пряко подчинение на Атанас Бобоков в качеството му на главен изпълнителен директор и председател на Борда на директорите на Монбат АД.

През последните пет години г-н Бозаджиев бе групов финансов директор на Монбат, както и пряк ръководител на дългосрочната програма за оптимизация и усъвършенстване на групата.

В съобщението на компанията се казва още, че г-н Бозаджиев също така ще поеме позицията на главен мениджър на Monbat holding GmbH – компанията, чрез която ще се трансформират новопридобитите компании в областта на литиево-йонни батерии – Gaia и EAS Germany. Това е област, чрез която Монбат ще диверсифицира бизнеса си през следващите пет години.

Петър Бозаджиев има дългодишен опит в областта на корпоративно управление и бизнес трансформации, което е било обект и на неговата пряка дейност като ръководител в PwC Consulting, IBM Global Business Services и KPMG Operational Restructuring.

Компанията обяви също, че позицията на групов финансов директор поема Виктор Спириев, който ще продължи процеса на разгръщане и модернизиране на финансовата функция в контекста на непрекъснат растеж на групата и продължаващо усъвършенстване на отчетността към институциите и инвестиционната общност.

Вижте анализи на публични компании от ЕЛАНА Трейдинг