ЕЛАНА Трейдинг е Най-добър инвестиционен посредник за 2-ро тримесечие на 2017 г.

achievement-success

В тримесечното подреждане на инвестиционните посредници в България от в. Банкер, ЕЛАНА Трейдинг се класира на първо място като „Най-добър инвестиционен посредник за 2-ро тримесечие на 2017 г.“

Компанията събра 36 от общо 40 максимум на основа на данните за активността си на Българска фондова борса.

Класацията за второ тримесечие на 2017 г. изглежда така:

  1. ЕЛАНА Трейдинг – 36 точки
  2. ПФБК – 34 точки
  3. Карол – 29 точки
  4. Евро-финанс – 25 точки
  5. Капман – 23 точки
  6. БенчМарк Финанс – 22 точки
  7. София Интернешънъл Секюритис – 13 точки
  8. Реал Финанс – 12 точки
  9. Загора Финанс – 7 точки

Активност на ЕЛАНА Трейдинг до 30 юни 2017 г.

За първото полугодие инвестиционният посредник е реализирал над 40 млн. лв. оборот на Българска фондова борса и около 12 хиляди сделки. Търговията през платформата ELANA BG Trader се удвоява като оборот през второто тримесечие и в средата на годината възлиза на 13 млн. лв.

Компанията е маркет-мейкър на SOFIX – Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF и на Сирма Груп Холдинг. За периода реализира успешно две търгови предлагания за акциите на Унифарм и Унипак.

Награди 2016 г.

Миналата година за четвърти пореден път ЕЛАНА Трейдинг се класира като „Най-добър инвестиционен посредник на годината“.

За 2016 г. компанията получи също две награди от Българска фондова борса – за активност при брой сделки и за принос към развитието на капиталовия пазар.

Класация на в. Банкер за второ тримесечие на 2017 г.

Церемония за Най-добър инвестиционен посредник 2016 г. на в. Банкер

Всички награди на ЕЛАНА Трейдинг