Мобилната версия на ELANA BG Trader е обновена като дизайн и функции

От юли 2017 г. мобилната версия на платформата ELANA BG Trader вече е с обновен дизайн и обогатена функционалност.

Нов дизайн

ELANA BG Trader Mobile е с обновен дизайн, който улеснява процеса на бърза и лесна реакция при сделки и обработване на информация в платформата.

Нова функционалност

Актуализираната ELANA BG Trader Mobile дава възможност да се ползват много по-голяма част от функционалността на десктоп версията на платформата вече и на всякакви мобилни устройства.

Каква допълнително ще откриете в новата ELANA BG Trader Mobile:
  • Виждате пълна дълбочина на пазара чрез модула за всички оферти по една позиция
  • Следите 10-те най-добри оферти на пазара при подаване на поръчка
  • Следите в реално време всички сключени сделки на БФБ с данни за оборота – в новия модул „Сделки на БФБ“
  • Бърз и лесен избор на „Нова поръчка“, „10 най-добри оферти“ по позиция и „Графика“ за избрания инструмент

Технически параметри

Обновената ELANA BG Trader Mobile е достъпна през всички мобилни устройства и работи при всички операционни системи.

ELANA Online и всички електронни услуги, предлагани от ЕЛАНА Трейдинг, използват най-модерния и утвърден световен стандарт за криптография и сигурност. Цялата комуникация между клиент и сървър се осъществява посредством TLS (Transport Layer Security) протокол, което гарантира най-високо ниво на защита и конфиденциалност на информацията.

Достъпът до ELANA BG Trader Mobile е в инвестиционния хъб ELANA Online.

Вижте на https://online.elana.net.