Татяна Василева: Шестмесечните дивиденти ще дадат по-бърз достъп до възвръщаемост

Татяна Пунчева-Василева, ръководител отдел "Анализи", ЕЛАНА Трейдинг

Татяна Пунчева-Василева, ръководител отдел "Анализи", ЕЛАНА Трейдинг

„Много се радвам, че законодателите решиха да предложат т.нар. междинни дивиденти или шестмесечните дивиденти“ – коментира Татяна Пунчева-Василева, ръководител отдел „Анализи“ в ЕЛАНА Трейдинг, в предаването Investbook на Bloomberg TV България на 30 юни 2017 г. Експертът коментира ползите за капиталовия пазар от промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които бяха гласувани в Народното събрание на първо четене на 28 юни 2017 г.

Василева отбеляза, че шестмесечните дивиденти биха се отразили изключително добре на пазара, защото инвеститорите ще имат много по-бърз достъп до възвръщаемост от акциите, в които са инвестирали.

Необходима е свобода за компаниите при разпределяне на шестмесечните дивиденти

Татяна Пунчева-Василева отбеляза: „Може би по тази тема може да бъде по-добре прецизиран законът, за да има повече ползи от него. Защото в момента е разписано, че тези шестмесечни дивиденти могат да бъдат разпределяни след решение на общо събрание, което да одобри одитиран отчет за първата половина на годината и освен това компаниите трябва да са задължително на печалба.“

По мнението на анализатора отчетът не е задължително да е одитиран, за да се разпределят шестмесечните дивиденти. „В крайна сметка не мисля, че мажоритарят има интерес да декапитализира компанията, нито пък миноритарните акционери“ – поясни Василева.

Относно изискването за наличие на печалба за полугодието, анализаторът обърна внимание, че компанията може да има сезонна нестабилност и да регистрира загуба за полугодието, но в същото време да има доста неразпределена печалба в резервите си.

„Законът може да се прецизира така, че компаниите да имат свобода и опцията, която дава законът, да е лесно изпълнима“ – посочи Татяна Пунчева-Василева.

Кои сектори се представиха най-добре на борсата

Секторът на индустрията е най-добре представящият се на борсата, отбеляза анализаторът. „Логично е индустрията да се развива много добре – повечето компании на БФБ са експортно ориентирани, така че експортът ги движи напред“ – каза тя.

Според Василева финансовият сектор се представя също много добре в последната една година, като след стрес тестовете акциите на банките тръгват нагоре.

Като примери за компании с много добри резултати, експертът отличи компаниите от групата на Стара планина холд, Монбат и Софарма.

„Започна възстановяване на позагубените експортни позиции на Софарма“ – коментира Василева. Тя обърна внимание, че възстановяването в продажбите се вижда от началото на годината, след като позициите й бяха ударени в ключови пазари като Украйна и Русия, заради проблемите там.

Вижте пълния разговор във видеото