Продажбите на Стара планина холд нарастват с над 8% през първото тримесечие

Elhim-Iskra is one of the najor subsidiaries of Stara Planina Hold

Консолидираните продажби на Стара планина холд АД за първото тримесечие на 2017 година бележат повишение с 8,24% в сравнение с продажбите през същия период на 2016 г. Това показват финансови резултати на консолидирана база и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2017 г., за които пише investor.bg.

През март приходите от продажби на Стара планина холд са в размер на 17,8 млн. лв., като от началото на годината достигат 51,9 млн. лв. Прогнозите са през април те да имат спад до 16,7 млн. лв., като достигнат 68,5 млн. лв. от януари до април. Това означава ръст от 6% на годишна база за първите четири месеца от годината.

Принос на основните фирми за Стара планина холд

М+С Хидравлик АД отчита продажби в размер на малко над 9 млн. лв. през март и 25,3 млн. лв. от началото на годината, което е с 5,70% повече спрямо година по-рано. Брутната печалба през март е 1,4 млн. лв., като достига 4,2 млн. лв. от началото на годината, или ръст от 0,26% на годишна база. Прогнозата за април е приходи на стойност 8,3 млн. лв.

Продажбите на Хидравлични елементи и системи АД през март са в размер на 5 млн. лв., като за тримесечието достигат 14,3 млн. лв., което представлява увеличение с близо 12% на годишна база. Брутната печалба преди данъци е в размер на 663 хил. лв. през март и близо 2 млн. лв. от началото на годината, което е с 14% повече в сравнение с 2016 г. Очакванията са продажбите през първите четири месеца от годината да са с близо 10% по-високи спрямо същия период на миналата година.

Елхим – Искра АД реализира приходи от продажби в размер на 2,9 млн. лв. през март и 9,5 млн., лв. от началото на годината до края на март, което е ръст с 12% на годишна база. Брутната печалба в размер на 446 хил. лв. през тримесечието нараства с над 50% за година, показват данните. Холдингът прогнозира продажбите през първите четири месеца от годината да са с 6,8% повече спрямо същия период на 2016 г.

Българска роза АД увеличава продажбите си през тримесечието с 10,4% на годишна база до 1 млн. лв., като прогнозите са те да достигнат 1,4 млн. лв. до края на април или 9,2% ръст спрямо година по-рано. Брутната печалба е в размер на 15 хил. лв. през март, а от началото на годината дружеството е на загуба в размер на 16 хил. лв.

Новите участия в компании ще се включат в консолидираните резултати от април

На 12 април 2017 г. Стара планина холд обяви придобивено на дялови участия в три нови предприятия. 33 492 броя акции от великотърновското „Винпром“ АД, които представляват 95,69% от капитала, беше едната придобивка. 19 827 броя акции представляващи 68,99% от капитала на „Дионисий“ АД, град Никопол, беше втората; а третото предприятие е “Устрем Холдинг” АД, гр. София, от което са купени 10 882 дяла, представляващи 80% от капитала на дружеството.

Холдингът съобщи, че ще модернизира новозакупените предприятия. Техните резултати ще бъдат включени в консолидираните през април.

Прогнози от Стара планина холд

Вижте анализите на публични компании от ЕЛАНА Трейдинг