Компания на Веселин Марешки се листва на борсата

Веселин Марешки (снимка: БГНЕС)

Веселин Марешки (снимка: БГНЕС)

Акциите на търговската компания Фармхолд, в която акционер е бизнесменът и лидер на вече парламентарната политическа партия „Воля“ Веселин Марешки, ще се търгуват на Българската фондова борса – София, пише Капитал Daily в днешния си брой. Компанията е подала заявление за допускане за търговия до борсовия оператор.

Борбата на Марешки за листване

В края на 2015 г. Комисията за финансов надзор окончателно отказа да издаде потвърждение на проспекта на Фармхолд за допускане до търговия, отбелязва публикацията във вестника. Тогава компанията обжалва и Върховният административен съд отсъжда в нейна полза. Затова в средата на февруари КФН трябваше да разреши на дружеството да се търгува на борсата.

Намерения

Става ясно, че засега компанията няма да прави първично публично предлагане, защото няма за цел набиране на допълнителен капитал, но това може да стане на по-късен етап. В момента Фармхолд има 1.990 млн. лв. капитал, няма приходи от оперативна дейност, но е на печалба, тъй като е раздавала средствата си като заеми на свързани компании с годишна лихва от 7% – това пише в проспекта й, публикуван на борсата.

Планове за покупки на фирми

Според документите, коментирани от Капитал Daiy, до 2 години след листването й на борсата компанията планира да придобие производител на лекарства в България, като стойността на сделката трябва да е до 10 млн. лв. Обектът на придобиване трябва да има производствени мощности за пълно или частично производство, опаковане, преопаковане и етикетиране на медикаменти. Освен това купуваната компания трябва да има нетни приходи от продажби минимум 10 млн. лв. и да произвежда или опакова поне пет вида лекарства. Цената, която Фармхолд е готова да плати за него, е до 10 млн. лв. За мажоритарен пакет или 100% от всички дялове или акции от капитала. Сделката ще се финансира от съществуващия капитал и със средства от евентуално бъдещо увеличение.

Предстои анализ

Капитал Daily отбелязва, че в проспекта е записано за планове да се прави анализ на регистрираните 51 производители на лекарства в България. Проблемът с евентуална сделка е, коментира изданието, че малките производители, които попадат в таргет групата му, по правило са собственост на физически лица, които са създали и развили бизнеса, „което пък внася допълнителен субективен елемент в това дали ще се стигне до продажба или не“. В документите е отбелязано, че в крайна сметка може да се окаже, че никой от производителите не се предлага за продажба.

Въпреки това идеята на компанията е инвестиционната общност да се запознае с „дейността и перспективите за развитие на дружеството, то да придобие по-голяма популярност сред обществото като цяло и по този начин да улесни набирането на допълнителен капитал от широк кръг инвеститори в бъдеще.“

Вижте анализи на публични компании от ЕЛАНА Трейдинг